Utrzymanie dróg

Obliczanie kosztów pracy zamiatarki drogowej

ak obliczyć koszty należności za jednostkę pracy zamiatarki drogowej? Jakie czynniki wziąć pod uwagę przy wyznaczaniu algorytmu obliczeniowego? Na te pytania autor odpowiada na przykładzie zamiatarki drogowej podciśnieniowej obsługiwanej przez jednego operatora.

Wstęp

Problematyka związana z obliczaniem należności za jednostkę pracy zamiatarki drogowej jest dość skomplikowanym zagadnieniem i nie zawsze jest ona spójna z wytycznymi stawianymi przez zamawiającego usługę. Bardzo często zamawiający usługę, która polega na mechanicznym oczyszczaniu dróg i ulic, oblicza należność za wykonaną pracę według odmiennego algorytmu w porównaniu z tym, którym posługuje się zleceniobiorca. W gestii zarządców dróg leży to, aby formularze dotyczące obliczania należności za wykonaną usługę, polegającą na mechanicznym zamiataniu ulic, były jak najprostsze, czytelne i nie zawierały formuł, które dla zleceniobiorcy (wykonawcy) są niezrozumiałe. Niestety, bardzo często zdarza się tak, że algorytm obliczeniowy zamawiającego nie pokrywa się z realnym algorytmem wykonawcy, co budzi kontrowersje, spory i dodatkowe zapytania pojawiające się przy okazji przetargów na tego typu usługi. Z obserwacji autora wszelkiego rodzaju zapytania i idące w ślad za nimi zapytania ze strony wykonawcy lub kilku wykonawców startujących do tego samego przetargu wynikają z nieuwzględnienia przez zamawiającego ważnych aspektów, takich jak np. gotowość wykonawcy do natychmiastowego podjęcia pracy, odległość bazy (lub baz) wykonawcy od rejonu, w którym ma świadczyć swoje usługi, a nawet takie drobne sprawy, jak uwzględnienie powierzchni płytek bezpieczeństwa (o ile takowe występują w danym rejonie podlegającym usłudze mechanicznego zamiatania) czy np. doświadczenie przy myciu i konserwacji obiektów i urządzeń drogowych, takich jak tunele, place, wysepki, azyle drogowe. Warto w tym miejscu wspomnieć, że tak naprawdę pełną odpowiedzialność za treść i jakość zawartą w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przetargach spoczywa na zamawiającym usługę i to on musi liczyć się z konsekwencjami, które niosą za sobą popełnione przez niego błędy merytoryczne lub niedopatrzenia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Rowerem przez Polskę

Turystyka rowerowa jest jedną z najatrakcyjniejszych i najpopularniejszych form turystyki aktywnej. Mimo że Polska ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o turystykę rowerową, a Polacy chętnie jeżdżą na rowerach, brakuje nam odpowiedniej infrastruktury, w tym atrakcyjnych tras rowerowych, prowadzonych np. dolinami rzek. Tymczasem badania przeprowadzone w Holandii wykazały, że profesjonalnie przygotowana trasa rowerowa o długości 250 km jest w stanie wygenerować 56 000 noclegów rocznie.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej?

Podczas realizacji inwestycji drogowych często zachodzi konieczność pozbawienia bądź ograniczenia pewnym osobom przysługujących im praw do nieruchomości poprzez instytucję wywłaszczenia. Art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Czy dzierżawcy nieruchomości zaliczają się do kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania odszkodowania? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w niniejszym artykule.