Warto Wiedzieć

Przezorny zawsze ubezpieczony. Zasady ubezpieczania maszyn drogowych

W trakcie wykonywania prac związanych z jesiennym i zimowym utrzymaniem dróg może dojść do uszkodzenia maszyn drogowych, które kosztują nawet kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy złotych. Aby zminimalizować ryzyko finansowania kosztownych napraw, warto pomyśleć o ubezpieczeniu urządzeń drogowych. Na co należy zwrócić uwagę, by uniknąć niekorzystnych zapisów umowy i nie narazić się na straty?

Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej oferują usługi kierowane również do zarządów dróg. Nie zawsze są one jednak korzystne dla samorządowców, ponieważ część ubezpieczycieli próbuje maksymalnie zawęzić zakres odpowiedzialności za ubezpieczany sprzęt lub wprowadzić do umów zapisy nieuzasadnione prawem. Jak zatem dokonać wyboru, który pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów i otrzymać rekompensatę za szkodę?

Ubezpieczenia w pigułce

W ramach zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zaistnienia wypadku przewidzianego w umowie, który polega na zniszczeniu lub uszkodzeniu maszyn. Zarządca drogi winien natomiast opłacać składkę ubezpieczenia. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:

  • przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie zepsucia sprzętu, jego zagubienia bądź kradzieży,
  • przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku przy użyciu sprzętu drogowego.

Co mówi orzecznictwo?

Umowa ubezpieczenia jest wzajemna, a zatem świadczenie jednej strony odpowiada

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARCIN HERING wrzesień-październik | 5 (28) 2016

Ciche nawierzchnie

Rozwój transportu i zwiększająca się liczba pojazdów w przestrzeni miejskiej powodują coraz bardziej odczuwalny wzrost natężenia hałasu drogowego. Wieloletnie badania w zakresie jego emisji wykazały, że najlepszym czynnikiem redukującym hałas bezpośrednio w warstwie ścieralnej jest optymalne rozłożenie zawartości wolnych przestrzeni. Wpływa to na rozprężenie ciśnienia generowanego na styku bieżnika opony z nawierzchnią.