Warto Wiedzieć

Pielęgnacja zieleni przydrożnej

Drzewa są najbardziej narażonym na stres środowiskowy elementem zieleni przyulicznej, więc – aby spełniały swoją funkcję – wymagają prawidłowej pielęgnacji.

Ochrona i obowiązek utrzymywania w należytym stanie zadrzewień przydrożnych należą do zadań zarządców dróg. Zgodnie z zapisem ustawy o drogach publicznych, roślinność umieszczona w pasie drogowym ma na celu w szczególności ochronę użytkowników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleb.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Problemom związanym z pogarszającym się stanem zieleni przyulicznej i zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego można zapobiegać poprzez dobieranie przy nasadzeniach odpowiednich gatunków roślin, właściwe przygotowanie gleby i zachowanie bezpiecznych odległości sadzenia. Zieleń w pasie drogowym nie powinna też ograniczać wymaganego pola widoczności i skrajni drogi ani utrudniać utrzymania drogi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE