Warto Wiedzieć

O PLANACH, DZIAŁANIACH I NOWYCH INWESTYCJACH W POWIECIE ŻYWIECKIM SŁÓW KILKA

Wywiad z Tomaszem Kotajnym, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.Omawiamy jaki powinien być kierunek działań drogowców powiatowych w 2021 r., o  trwających realizacjach z powiecie oraz nowych inwestycjach zaplanowanych mimo pandemicznych warunków.

Jaki powinien być kierunek działań drogowców powiatowych i jak oceniłby Pan stan techniczny tras powiatowych w Pana regionie?
Główny kierunek działań dotyczy kontynuacji realizacji zadań w zakresie poprawy infrastruktury drogowo-mostowej, tj. przebudowy odcinków dróg wraz z budową chodników dla pieszych i poprawą odwodnienia, remontów nawierzchni najbardziej uszkodzonych odcinków dróg, remontów bądź przebudów obiektów mostowych – wskazanych do wykonania na podstawie dokonywanych przeglądów rocznych stanu technicznego. Powyższe przedsięwzięcia drogowe mogą być realizowane w miarę posiadanych środków zewnętrznych (środki z budżetu państwa, środki UE, współfinansowanie z budżetu gmin).

Obecnie problem stanowi brak wiążących decyzji w sprawie możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych ze środków budżetu państwa – co w minionych latach (może z wyłączeniem 2019 r., w którym miało miejsce finansowanie wyłącznie jednego zadania w tym zakresie) stanowiło bardzo poważne wsparcie finansowe w realizacji różnych przedsięwzięć drogowo- -mostowych.

Ministerstwo Infrastruktury oferuje wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących inwestycje na drogach samorządowych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych) dofinansowujący m.in. budowy, przebudowy i remonty dróg powiatowych, gminnych itp. Na zadania powiatowe i gminne w 2021 r. zaplanowano 3,2 mld zł. Czy Państwa powiat korzysta z tego rozwiązania czy też z innych źródeł – jakich?

Tak, poniżej przykładowe źródła finansowania z których korzystał Powiat Żywiecki w ostatnich latach oraz przykładowe inwestycje:

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23  Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE