Utrzymanie dróg

TECHNIKI I SPOSOBY POZIMOWEGO SPRZĄTANIA DRÓG I ULIC

Praktycznie co roku, we wczesnym okresie wiosennym (czasem dla drogowców rozpoczynającym się już w okresie marca, kwietnia) powraca problem związany z koniecznością posprzątania na drogach po „akcji zima”. Przyjrzyjmy się temu bliżej w artykule.

Jeżeli zima była krótka – to problem wiosennych porządków jest łatwy do rozwiązania, gorzej jest wtedy, gdy zima na drogach trwała przez kilka miesięcy, a na poboczach dróg nagromadziło się sporo materiału uszorstniającego. Rzeczywistość pokazuje, że nie jest to problem nie do rozwiązania, gdyż znamy wiele technik i sposobów na pozimowe sprzątanie dróg gminnych i powiatowych oraz miejskich ulic. Można jednak zadać pytanie, czy zawsze techniki te są skuteczne, efektywne ekonomicznie, a także czy idą w parze z ekologią? W niniejszym artykule wskazano i opisano kilka sposobów na to, jak szybko i efektywnie posprzątać drogi i ulice.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec-kwiecień | 2 (55) 2021 Tekst otwarty

H27 PANTHER – POSTĘP W SEKTORZE ZDALNIE STEROWANEGO KOSZENIA

Wykaszanie poboczy i stromych skarp wzdłuż autostrad, dróg ekspresowych oraz wokół brzegów jezior i stawów jest niezwykle pracochłonne i niewygodne dla firmy wykonującej takie przedsięwzięcie. Zasadniczy problem pojawia się w sytuacji gdy operator potrzebuje przedostać się do strefy roboczej przez wąskie przesmyki i przejazdy nieprzystosowane do przemieszczania się przez maszyny o wielkich gabarytach i dużej masie.

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

PRZEGLĄD PRZEWOŹNYCH RECYKLERÓW DO ODTWARZANIA UBYTKÓW W NAWIERZCHNI MINERALNO - BITUMICZNEJ

W następstwie zimowego utrzymywania dróg i ulic – w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków, powstających w nawierzchniach drogowych, szczególnie tych wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery nawierzchni mineralno-bitumicznej, budowane zwykle na ramach przyczep samochodowych lub jako maszyny nieposiadające własnego podwozia, a montowane do skrzyń ładunkowych pojazdów.