Technologie

Praktyczne uwagi dotyczące utrzymania i konserwacji sprzętu drogowego

Współczesne maszyny drogowe są coraz wydajniejsze, coraz bardziej wyspecjalizowane i coraz droższe, dlatego też aby wydłużyć czas ich sprawnego działania i uniknąć dodatkowych wydatków związanych z remontami, warto pamiętać o ich odpowiednim konserwowaniu i zabezpieczeniu przed uszkodzeniami, za których dużą część odpowiedzialna jest korozja.

Podstawą do przynoszącej rezultaty walki z korozją jest szczegółowa znajomość struktury tworzyw konstrukcyjnych, jak również ich podatności na korozję. Trzeba także dokładnie znać przebieg procesów korozyjnych i mieć wiedzę w zakresie czynników hamujących ich przebieg.

W dzisiejszych czasach inżynierowie podczas projektowania maszyn stawiają bardzo wysokie kryteria dotyczące odporności na korozję w zróżnicowanych warunkach ich pracy, takich jak np. wilgotność powietrza i wysoka temperatura

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (42) 2019

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Liczne nieścisłości, które można napotkać w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także znaczny wzrost liczby inwestycji na drogach publicznych spowodowały pilną potrzebę nowelizacji tego aktu prawnego.