Technologie

Nowinki technologiczne

Przedstawiamy najciekawsze nowinki technologiczne stworzone z myślą o budowie i utrzymaniu dróg lokalnych.

Jaką nawierzchnię wybrać na drogi lokalne o małym lub średnim obciążeniu ciężkimi pojazdami, by za stosunek uzyskanych rezultatów do kosztów był jak najbardziej optymalny?

Odpowiedzią może być opracowana w Niemczech mieszanka mineralno-asfaltowa opierająca się na znanej koncepcji mieszanki mastyksowo-grysowej – SMA 16 JENA, produkowana przez Rettenmaier Polska sp. z o.o., którą można wbudować w jednej warstwie o grubości do 10 cm.

Doświadczenia z użyciem jej na polskich drogach wskazują, że charakteryzuje się ona wysoką stabilnością i odpornością na odkształcenia oraz zużywanie się pod działaniem ruchu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (42) 2019

Praktyczne uwagi dotyczące utrzymania i konserwacji sprzętu drogowego

Współczesne maszyny drogowe są coraz wydajniejsze, coraz bardziej wyspecjalizowane i coraz droższe, dlatego też aby wydłużyć czas ich sprawnego działania i uniknąć dodatkowych wydatków związanych z remontami, warto pamiętać o ich odpowiednim konserwowaniu i zabezpieczeniu przed uszkodzeniami, za których dużą część odpowiedzialna jest korozja.

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI styczeń-luty | 1 (42) 2019

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Liczne nieścisłości, które można napotkać w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, a także znaczny wzrost liczby inwestycji na drogach publicznych spowodowały pilną potrzebę nowelizacji tego aktu prawnego.