Technologie

OCENA PORÓWNAWCZA CECH KONSTRUKCYJNYCH WALCÓW DROGOWYCH STALOWYCH I OGUMIONYCH

Walcem drogowym nazywamy maszynę składającą się z zespołu cylindrycznych walców, służących do zagęszczania powierzchni gruntu lub warstw drogi. I to właśnie dostępna obecnie różnorodność walców pokazuje nam, jak bardzo rozwinięta jest dziedzina zagęszczania gruntów. Porównywane w tym artykule maszyny wyko­rzystywane są głównie do zagęszczania miesza­nek mineralno-bitumicznych podczas budowy dróg oraz innych powierzchni utwardzonych.

Historia walców sięga starożytności, gdyż już wówczas pojawiły się pierwsze prymitywne walce. Bardziej zaawansowane maszyny pojawiły się w XVII wieku, a dokładniej w 1619 roku – zaproponował je pionier mechanizacji robót drogowych John Shotbolte. Pierwsze walce służyły jako narzędzia rolnicze i miały one postać ciężkiego walca ciągniętego przez konie lub woły i prawdopodobnie były wykorzystywane do spłaszczania lub rozbijania grubszych brył ziemi po orce.

            Konne walce drogowe zyskiwały na popularności, stopniowo zwiększając swoje rozmiary i osiągając nawet 2,5 metra szerokości oraz masę 3,5 tony. Egzemplarze o takich gabarytach używane były do budowy dróg w 1815 roku w Anglii, Francji czy Hanowerze. Czynnikiem hamującym konstruowanie cięższych walców była ograniczona siła i wytrzymałość koni je ciągnących.

            Przełomem okazało się wynalezienie walca o napędzie parowym, zaprezentowanego w 1859 roku we Francji przez Louisa Lemoine. Maszyna ta z powodu niepomyślnych testów nie trafiła jednak do produkcji. Sukcesem odniósł natomiast wynaleziony trzy lata później przez Franzose’a Ballaisona parowy walec drogowy o masie 17,5 ton, napędzany silnikiem parowym o mocy 3,5 kW, który trafił do seryjnej produkcji w 1864 roku w firmie Gellerat et Cie z Paryża.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (52) 2020

RODZAJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH- JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ PRZY BUDOWIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

W ostatnich latach została przełamana monokultura w zakresie stosowanych przy budowie dróg technologii nawierzchni. Dominujące na polskich drogach nawierzchnie podatne nie są już jedynym nasuwającym się wyborem, poprawiła się świadomość co do możliwości stosowania innych rozwiązań.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI wrzesień-październik | 5 (52) 2020

DROGA - DROGA CZY TANIA. DOBRY PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Na wstępie – tytułem wprowadzenia – zajmując się tylko drogą kołową «drogą dla pojazdów» – rozważania:

  • czy nazwa „droga” przyjęła się dlatego, że jej wykonanie jest drogie, a nie tanie;
  • czy naprawdę nie stać nas na dobre drogi, bo są drogie;
  • co możemy zrobić, aby mieć dobre tanie drogi;
  • czy tania droga w realizacji/budowie musi być droga w utrzymaniu;
  • co zrobić, by tania droga w realizacji/budowie była dobra i tania w eks­ploatacji.