Projektowanie

DROGA - DROGA CZY TANIA. DOBRY PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Na wstępie – tytułem wprowadzenia – zajmując się tylko drogą kołową «drogą dla pojazdów» – rozważania:

 • czy nazwa „droga” przyjęła się dlatego, że jej wykonanie jest drogie, a nie tanie;
 • czy naprawdę nie stać nas na dobre drogi, bo są drogie;
 • co możemy zrobić, aby mieć dobre tanie drogi;
 • czy tania droga w realizacji/budowie musi być droga w utrzymaniu;
 • co zrobić, by tania droga w realizacji/budowie była dobra i tania w eks­ploatacji.

Prześledźmy historyczne i funkcjonalne zmiany nazwy: dukt, bita droga, gościniec, trakt, szosa, ulica, aleja, deptak, arteria, ale też ścieżka, dróżka, ogólnie – linia komunikacyjna.

Dla możliwości podkreślenia zmian i uściślenia znaczeń za Słownikiem Języka Polskiego PWN mamy:

 • droga gruntowa «droga nie mająca twardej nawierzchni»,
 • dukt «droga w lesie powstała przez wycięcie drzew» (dukt [łac.] linia; [niem.] kanał),
 • droga bita «droga o twardej nawierzchni wykonanej ze żwiru lub kamienia tłuczonego»,
 • szosa [fr.], «droga kołowa o twardej nawierzchni (ulepszonej lub nie)»,
 • trakt [łac.], «droga, określony ciąg komunikacyjny, gościniec»,
 • gościniec «szeroka droga wiejska»,
 • ulica «droga miejska lub wiejska»,
 • deptak «ulica będąca miejscem spotkań i spacerów»,
 • aleja «droga/ulica lub ciąg pieszy dwustronnie obsadzony drzewami»,
 • arteria «ważny szlak komunikacyjny».

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (52) 2020

RODZAJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH- JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ PRZY BUDOWIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

W ostatnich latach została przełamana monokultura w zakresie stosowanych przy budowie dróg technologii nawierzchni. Dominujące na polskich drogach nawierzchnie podatne nie są już jedynym nasuwającym się wyborem, poprawiła się świadomość co do możliwości stosowania innych rozwiązań.

ARKADIUSZ CIUPA wrzesień-październik | 5 (52) 2020

GRANICA PRZESTRZENNA PASA DROGOWEGO

O ile w płaszczyźnie poziomej można określić pewne, sztywne ramy pasa drogowego, takie jak stwierdzenie, że granicę pasa drogowego wyznacza granica działki ewidencyjnej, tak w przypadku płaszczyzny pionowej nie jest to już takie oczywiste. Każdy rodzaj zajęcia pasa drogowego należy rozpatrywać indywidualnie, bowiem - w ocenie autora - nie każda forma wejścia w przestrzeń, w której znajduje się również przestrzenna granica pasa drogo­wego stanowi ingerencję w pas drogowy.