Projektowanie

RODZAJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH- JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ PRZY BUDOWIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

W ostatnich latach została przełamana monokultura w zakresie stosowanych przy budowie dróg technologii nawierzchni. Dominujące na polskich drogach nawierzchnie podatne nie są już jedynym nasuwającym się wyborem, poprawiła się świadomość co do możliwości stosowania innych rozwiązań.

Warto pokrótce przedstawić różnice pomiędzy stosowanymi w drogownictwie rodzajami konstrukcji nawierzchni. Zasadniczo konstrukcje drogowe dzielimy na trzy główne rodzaje: nawierzchnie podatne, nawierzchnie sztywne oraz nawierzchnie półsztywne. Należy jeszcze mieć na uwadze nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów prefabrykowanych, jak betonowa kostka brukowa. Z oczywistych względów w artykule pominięte zostaną rozwiązania dotyczące nawierzchni innych niż twarde, np. nawierzchnie z mieszanek niezwiązanych, które również mają swoje zastosowanie w niektórych sytuacjach.

Nawierzchnie podatne  to nawierzchnie, w których górne warstwy wykonane są z mieszanek mineralno-asfaltowych, natomiast warstwy poniżej wykonane są zazwyczaj z mieszanek niezwiązanych. Taki układ nawierzchni odznacza się lepko-sprężystym charakterem pracy konstrukcji ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

KRZYSZTOF CHLIPALSKI wrzesień-październik | 5 (52) 2020

DROGA - DROGA CZY TANIA. DOBRY PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Na wstępie – tytułem wprowadzenia – zajmując się tylko drogą kołową «drogą dla pojazdów» – rozważania:

  • czy nazwa „droga” przyjęła się dlatego, że jej wykonanie jest drogie, a nie tanie;
  • czy naprawdę nie stać nas na dobre drogi, bo są drogie;
  • co możemy zrobić, aby mieć dobre tanie drogi;
  • czy tania droga w realizacji/budowie musi być droga w utrzymaniu;
  • co zrobić, by tania droga w realizacji/budowie była dobra i tania w eks­ploatacji.
ARKADIUSZ CIUPA wrzesień-październik | 5 (52) 2020

GRANICA PRZESTRZENNA PASA DROGOWEGO

O ile w płaszczyźnie poziomej można określić pewne, sztywne ramy pasa drogowego, takie jak stwierdzenie, że granicę pasa drogowego wyznacza granica działki ewidencyjnej, tak w przypadku płaszczyzny pionowej nie jest to już takie oczywiste. Każdy rodzaj zajęcia pasa drogowego należy rozpatrywać indywidualnie, bowiem - w ocenie autora - nie każda forma wejścia w przestrzeń, w której znajduje się również przestrzenna granica pasa drogo­wego stanowi ingerencję w pas drogowy.