Technologie

Jakie nawierzchnie drogowe wybrać? Dokumenty WT 1–5

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska stała się także członkiem Europejskiej Komisji Normalizacyjnej (CEN) i przyjęła do krajowego zbioru zestaw norm europejskich PN-EN. Był to moment przełomowy dla polskiego drogownictwa, gdyż zmienił się całkowicie sposób pracy z normami.

Normy europejskie są tzw. normami klasyfikacyjnymi. Oznacza to, że nie zawierają gotowych wymagań dla materiałów i wyrobów budowlanych, jak stare polskie normy, lecz listę właściwości oraz przypisane do nich zestawy kategorii wymagań. Normy europejskie obejmują wyroby, natomiast nie dotyczą technologii i ich stosowania. W przypadku nawierzchni drogowych normy te nie dotyczą projektowania i budowy konstrukcji nawierzchni.

Istota tego typu norm polega na ich uniwersalności, czyli przydatności w każdym kraju CEN, niezależnie od klimatu, tradycji technologicznej, kategorii ruchu itd. Zatem, aby norma taka mogła być wykorzystana w praktyce przez projektantów i wykonawców, musi powstać tzw. Krajowy Dokument Aplikacyjny (KDA). KDA wprowadza do stosowania w danym kraju normy PN-EN, określając, które właściwości zawarte w normie należy uwzględniać oraz jakie kategorie wymagań (poziomy) przyjmować w konkretnych warunkach (kategoria ruchu, rodzaj warstwy nawierzchni itd.). Dokument taki powinien uwzględniać długoletnią tradycję budownictwa konkretnego kraju, warunki klimatyczne, charakterystykę ruchu, wyposażenie laboratoriów itp. KDA może występować jako wytyczne, wymagania techniczne, norma krajowa niesprzeczna z normą europejską itd. Najważniejszą cechą norm PN-EN i wprowadzanych w całej UE Krajowych Dokumentów Aplikacyjnych jest jedna lista norm dotyczących badań materiałów i gotowych wyrobów. To bardzo ważne, gdyż umożliwia posługiwanie się tymi samymi symbolami i oznaczeniami oraz metodami badań w całej wspólnocie UE.

Dokumenty WT-1, WT-2, WT-4 oraz WT-5 można pobrać bezpłatnie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast dokument WT-3 można zakupić np. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

WOJCIECH PIEŃKOWSKI listopad-grudzień | 4 (4) 2013

Wszystko co trzeba wiedzieć o ewidencji dróg – cz. 2

Po bliższym zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami w głowach wielu zarządców dróg rodzi się pytanie: jak z tym wszystkim się uporać? Ci, którzy wcześniej mieli już do czynienia z zakładaniem i prowadzeniem ewidencji dróg, po zapoznaniu się z aktualnie obowiązującymi przepisami mają świadomość ogromu prac, jakie ich czekają. Zarządcy, którzy nie mają zbyt wielkiego doświadczenia w tych sprawach lub wręcz nigdy nie zajmowali się prowadzeniem ewidencji, po lekturze podstawowych rozporządzeń nadal niejednokrotnie nie bardzo wiedzą, od czego zacząć i jak to zrobić.