Relacja

II Ogólnopolska Konferencja Dzień Drogowca 2023 za nami! - Relacja z wydarzenia

26 kwietnia 2023 r. w Poznaniu odbyła się II ogólnopolska konferencja „Dzień drogowca 2023” zorganizowana przez naszą redakcję. Ponad 120 uczestników, 14 eksperckich prelekcji, prezentacje nowoczesnych technologii, świetny networking – tak było podczas drugiej edycji spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego przywitania uczestników. Następnie głos oddano dyrektorowi Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – Pawłowi Katarzyńskiemu, który zainaugurował pierwszy blok z trzech sesji zaplanowanych w programie.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MAGDALENA GIERLAK ANDRZEJ TROJANOWSKI URSZULA DZIEDZIC maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Realizacja wybranych obowiązków zarządców dróg w świetle wyników kontroli NIK

W artykule omówiono jeden z podstawowych obowiązków zarządców dróg wynikający z ustawy o drogach publicznych, tj. przeprowadzanie kontroli stanu technicznego dróg. Realizację powyższego obowiązku przedstawiono na przykładzie działań zarządców dróg skontrolowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w ramach dwóch tematów kontroli. W artykule omówiono funkcjonowanie w tym aspekcie zarówno zarządców dróg gminnych, jak i powiatowych.