Projektowanie

ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA ODWODNIEŃ DROGOWYCH

Odwodnienie zalicza się do tych kategorii robot, które w dużej mierze rzutują na stałość i trwałość budowli drogowych, a także na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Wiele uszkodzeń korpusu drogowego czy nawierzchni drogowych i pogorszenie warunków bezpieczeństwa jest wynikiem braku lub źle działającego odwodnienia

Zagadnienie odwodnienia należy rozpatrywać już na etapie rozpoznania warunków projektowania inwestycji, czyli dobrze wykonanej inwentaryzacji geologiczno-hydrologicznej, właściwie zinterpretowanych jej wyników, a następnie uwzględnienie ich w projekcie już na etapie projektowania niwelety. Kolejny krok to rozwiązania przekroju poprzecznego, w tym rozwiązania technologiczno-materiałowe konstrukcji nawierzchni. I wreszcie właściwe bieżące utrzymanie. Specjalnej uwagi wymaga projektowanie dróg w aspekcie systemu odwodnienia na terenach wpływów eksploatacji górniczej kopalin. Dodatkowym wyzwaniem jest retencja wód opadowych (poprawa lokalnego bilansu wodnego), uwzględniająca nie tylko problem techniczny, ale i ekonomiczny oraz środowiskowy (przeciwdziałanie skutkom suszy i podtopieniom – działania mające ograniczyć spływ powierzchniowy i zatrzymanie wody w przyrodzie, w glebie – w miejscu, gdzie spadł opad).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE