Utrzymanie dróg

PROBLEMATYKA UTRZYMANIA POBOCZY DRÓG ORAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ

Udział zieleni w pasie drogowym wpływa na jego właściwości ekologiczne, estetyczne i konstrukcyjne, a także stanowi rezerwę terenu pod ewentualną modernizację drogi – poszerzenie jezdni i poboczy. 

Przypatrując się pasowi drogowemu, można zauważyć występowanie nawierzchni sztucznych i powierzchni zielonych. Powierzchnie zielone w pasie drogowym to: pas rozdziału ruchu, nieutwardzone pobocza, skarpy, suche rowy i pasy powiązania z terenem. Występują tam wszystkie rodzaje zieleni, to jest: zieleń niska (trawniki), zieleń średnia (krzewy) oraz zieleń wysoka (drzewa).

Pierwsze pisemne informacje na temat upiększania krajobrazu pochodzą z XVIII w. [1]. W 1836 r. sformułowano następującą listę korzyści wynikających z zadrzewienia dróg:

  •  upiększenie kraju,
  •  ochrona podróżnych przed gorącem i burzami,
  •  poprawa klimatu przez łagodzenie intensywności wiatrów,
  •  stworzenie korzystniejszych warunków wzrostu roślin,
  •  zapobieganie wysychaniu, erozji i odmineralizowaniu gleby.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (61) 2022

SYSTEMY MASZYNOWE PRZEZNACZONE DO KRUSZENIA I FREZOWANIA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Głównym zadaniem frezarki drogowej, której odmianą jest kombajn do robot powierzchniowych, jest skrawanie górnej warstwy nawierzchni wykonanej z asfaltu, asfaltobetonu i betonu na określoną głębokość w celu jej wyprofilowania lub zerwania. W niektórych przypadkach frezarka służy do usuwania oznakowań wykonanych na jezdni. Nawierzchnia skrawana jest na zimno, a po profilowaniu jest równa i ma szorstką teksturę. Jezdnia może zostać natychmiast oddana do ruchu lub w razie potrzeby zostać pokryta nową, cienką warstwą bitumiczną. Niedozwolone jest stosowanie frezarki do zrywania szyn, rur, pokryw włazów lub podobnych elementów jezdni.