Projektowanie

TECHNOLOGIE WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z BETONU CEMENTOWEGO

Świadomość w zakresie nawierzchni z betonu cementowego, czyli inaczej nawierzchni sztywnych, za sprawą głośnej dyskusji zapoczątkowanej w 2014 r., znacznie się poprawiła. Po ogłoszeniu przez GDDiA, że ok. 800 km dróg ekspresowych i autostrad realizowanych w ramach programu budowy dróg krajowych będzie posiadało nawierzchnię sztywną, w środowisku zaczęła się bardzo silna wymiana argumentów na temat wad i zalet  poszczególnych typów konstrukcji.

Pomijając nawet to, że część używanych argumentów nie prezentowała wysokiego poziomu merytorycznego, a niektóre nie miały nawet nic wspólnego z merytorycznością, to dyskusja ta pozwoliła odczarować wiele mitów krążących wokół nawierzchni z betonu cementowego. Nawierzchnie o konstrukcji sztywnej stały się o wiele bardziej dostępne,nie tylko jeśli chodzi o dostępność maszyn i sprzętu, ale przede wszystkim pod względem powszechności wiedzy na ich temat. Dzisiaj już znacznie częściej można znaleźć projektantów, wykonawców i inwestorów, którzy nie unikają nawierzchni z betonu cementowego. Określenie nawierzchnia sztywna lub nawierzchnia z betonu cementowego mówi tylko o zastosowanym materiale konstrukcyjnym,ale nie mówi nam nic o technologii jej wykonania, a tych w przypadku tego rodzaju nawierzchni spotykamy kilka.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ARKADIUSZ CIUPA lipiec-sierpień | 4 (51) 2020

PAS DROGOWY DROGI PUBLICZNEJ W UJĘCIU DWUWYMIAROWYM

Nieruchomości drogowe dość specyficzne z racji charakteru ich użytkowania, podlegają regulacji przepisów szczególnych. Ustawa o drogach publicznych jest podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z drogami i ich zarządzaniem. Niemniej jednak nie jest jedynym – często w postępowaniach związanych z pasem drogowym dróg publicznych konieczna jest znajomość przepisów innych niż ustawa o drogach publicznych i akty wykonawcze do niej.