Projektowanie

Rondo turbinowe – wytyczne projektowe i wykonawcze

Powstały w XIX wieku jako place wokół pomników i fontann. Od tego czasu ronda zmieniły swój wygląd i zastosowanie, a projektanci i wykonawcy ciągle pracują nad poprawą bezpieczeństwa oraz przepustowością tych skrzyżowań. Jednym z ostatnich osiągnięć są ronda turbinowe. Jednak gdzie można je stosować? I przede wszystkim – na co zwracać uwagę podczas ich projektowania i budowania, aby te skrzyżowania były bezpieczne?

W ostatnich latach szybki wzrost gospodarczy oraz wiążący się z tym rozwój motoryzacji przyczyniły się do konstruowania coraz to nowych rozwiązań projektowych bezpieczeństwa ruchu. Uciążliwe stają się stare rozwiązania dotyczące ruchu na skrzyżowaniach, większość z nich nie wystarcza, aby podołać nasilającemu się ruchowi pojazdów. Płynność ruchu i komfort jazdy zapewniają coraz większe i bardziej rozbudowane skrzyżowania, wielopasowe jezdnie i kilkupoziomowe węzły separujące ruch tranzytowy z centrów miast.

Rozwiązania te wiążą się jednak z większym pochłanianiem terenów przez infrastrukturę komunikacyjną. Ograniczenia terenowe występujące w centrach miast powodują wszakże brak możliwości rozładowania narastającego ruchu. Jednym z rozwiązań zaproponowanych całkiem niedawno stały się skrzyżowania typu rondo.

Skrzyżowanie typu rondo

Polskie przepisy precyzują ten typ skrzyżowań jako skrzyżowanie z wyspą środkową i jednokierunkową jezdnią wokół wyspy, na którym pojazdy zobowiązane są objeżdżać wyspę środkową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest minirondo, które ze względu na mały promień posiada brukowaną przejezdną wyspę przeznaczoną dla pojazdów dużych gabarytowo.

Średnice zewnętrzne rond wahają się w granicach 18-74 m, przy czym skrzyżowania typu małe rondo mieszczą się w granicach 26-45 m. Wytyczne projektowania obejmują jedynie trzy typy rond, bowiem obecnie nie zaleca się projektowania dużych skrzyżowań z uwagi na zajmowanie przez nie zbyt rozległego terenu, zagrożenie wypadkowe powodowane przez dużą prędkość i manewry zmian pasa ruchu.

Ronda dwupasowe

Dla zwiększenia przepustowości skrzyżowań typu rondo zaczęto projektować małe ronda dwupasowe, które bardzo dobrze sprawdzają się w zmiennych sezonowo warunkach ruchu. Ich uniwersalność spowodowała, że stały się ogromnie popularne i z dużym powodzeniem można je stosować na drogach krajowych i gminnych. Odpowiednio wyprofi lowane wloty kierujące pojazdy „na wyspę” powodują, że kierowcy zwracają większą uwagę na sytuację na obwiedni ronda, co zwiększa bezpieczeństwo. Bardzo ważne jest tu oznakowanie, które stosunkowo różni się od typowych rozwiązań i przykładów zawartych w Wytycznych projektowania skrzyżowań[1]. Na rondach małych przeplatanie praktycznie nie występuje ze względu na małe wymiary skrzyżowania. Dlatego też ważne jest odpowiednie zaprojektowanie organizacji ruchu w taki sposób, aby manewr ten był zbędny. Wloty na małe ronda powinny być tak zaprojektowane, aby kierujący pojazdem podejmował decyzję o wyborze odpowiedniego pasa ruchu, zanim wjedzie na obwiednię. Wedle tej zasady wlot na rondo dwupasowe powinien posiadać pas lewy z możliwością jazdy na wprost oraz w lewo, a pas prawy – z możliwością jazdy na wprost i w prawo.

Ronda turbinowe

Przy dużych natężeniach ruchu kierujący pojazdami w mniejszym stopniu wykorzystują wewnętrzny pas skrzyżowania. Powodem są małe luki pomiędzy pojazdami, przez co kierowcy nie podejmują ryzyka wjazdu na skrzyżowanie na pas wewnętrzny. Tym samym obniża się przepustowość ruchu oraz spada efektywność wykorzystania jednego z

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARIUSZ AUGUSTYN listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Zagospodarowanie przestrzenne z usytuowaniem trasy rowerowej. Przegląd standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej

W ostatnim czasie w Polsce znacznie wzrosło natężenie ruchu rowerowego, zwłaszcza na terenach zabudowanych. Jazda rowerem stała się modna, funkcjonalna, ekonomiczna i ekologiczna przede wszystkim w dużych miastach. Coraz więcej osób stawia na ten pojazd, który służy dojazdom na zakupy i do pracy także w mniejszych miejscowościach. W związku z tym należy bardziej rozbudowywać infrastrukturę rowerową.

TERESA MATEREK listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Obowiązki zarządcy drogi po zakończeniu sezonu zimowego

Jednym z obowiązków zarządcy drogi, wynikającym z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), jest przeprowadzanie na podstawie art. 20 pkt 10 okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowiązek ten powinien być realizowany w ciągu całego roku, ale zwłaszcza po wystąpieniu ekstremalnych warunków na drogach takich, jak kataklizmy, powodzie itp.