Projektowanie

Infrastruktura rowerowa w otoczeniu turystycznych szlaków rowerowych

Specyfika turystycznych szlaków rowerowych jest odmienna od ścieżek rowerowych zlokalizowanych w miastach. Trasy turystyczne powinny zapewniać rowerzystom specyficzne usługi, które w przypadku wielokilometrowych, kilkudniowych wycieczek są niezbędne. Elementy te należy przewidzieć już na etapie projektowania, tak aby korzystanie z nich nie przysparzało użytkownikom jakichkolwiek problemów. Autor niniejszej publikacji zwraca uwagę na elementy infrastruktury rowerowej, które powinny się znajdować na turystycznych szlakach rowerowych.

Podstawowym i bardzo ważnym elementem jest oznakowanie szlaku rowerowego. Rowerzysta musi być zawczasu uprzedzony o przebiegu drogi. Warto w tym celu korzystać ze specjalnego oznakowania pionowego (fot. 1). Tablice z kierunkami ruchu muszą być czytelne i zrozumiałe, a tabliczki prowadzące powinny być umieszczone w każdym miejscu, w którym dochodzi do dylematu wyboru dalszego kierunku. Można również kierunek trasy pokazywać na samej jezdni przez odpowiednie znaki poziome. Niestety w polskich realiach oznakowanie to jest często pomijane lub jest wykonane w sposób niestaranny, nierzadko znaki znajdują się tylko na drzewach (fot. 2).

Oprócz czytelnych tablic kierunkowych, szlak powinien być oznaczony klasycznymi kierunkowskazami (fot. 3), na których rowerzysta znajdzie informację o kierunkach i odległościach. W tym miejscu powinny być również umieszczone informacje o usługach znajdujących się przed nim, takich jak nocleg, sklep itp. Kierunkowskazy powinny być czytelne i estetyczne. Ponadto należy ostrzegać rowerzystów przed ewentualnymi niebezpieczeństwami (śliską nawierzchnią, ograniczoną skrajnią itp.), znaki te powinny mieć formę piktogramu, tak aby były zrozumiane również dla obcokrajowców. Z uwagi na fakt, że rowerzysta patrzy w dużej mierze na drogę przed sobą, warto przewidzieć oznakowanie kierunkowe w postaci nieskomplikowanych i zarazem tanich znaków na samej ścieżce rowerowej. Takie rozwiązanie sprawdza się w szczególności w tych miejscach, gdzie czytelność innego oznakowania nie byłaby satysfakcjonująca.

Projektant nie może zapomnieć o bardzo ważnym elemencie, jakim są miejsca obsługi rowerzystów (MOR) (fot 4.), które odgrywają ważną rolę w ruchu rowerowym, podobnie jak znane z autostrad miejsca obsługi podróżnych. To tutaj można odpocząć, zjeść posiłek itp., MOR-y winny być zagospodarowane tak, aby znajdowały się na nich zadaszone stoliki, ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. W miarę potrzeb (np. sezonowo) może pojawić się konieczność zaopatrzenia MOR-u w przenośne toalety. Nawierzchnia na miejscu odpoczynku

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Miejskie skrzyżowania skanalizowane

Projekty infrastruktury miejskiej charakteryzują się dużą liczbą różnego rodzaju skrzyżowań, zarówno najprostszych, funkcjonujących jako skrzyżowania zwykłe, jak i mniej lub bardziej rozbudowanych skrzyżowań skanalizowanych. W ciągu ostatnich lat wzrasta również liczba projektowanych skrzyżowań o ruchu okrężnym w formie małych i średnich rond (tematyka projektowania rond była poruszana we wcześniejszym numerze „Dróg Gminnych i Powiatowych”).

RENATA WILOCH-KOZŁOWSKA listopad-grudzień | 6 (17) 2014

Badania archeologiczne – ważny element prac terenowych

Obecność archeologa podczas robót budowlanych zazwyczaj traktowana jest jako zło konieczne. O ile inwestor godzi się na opłacenie prac geologicznych czy poniesienie innych kosztów związanych z inwestycją, o tyle prace archeologiczne nie spotykają się już z takim zrozumieniem. Można zatem zadać pytanie: dlaczego? W niniejszym artykule chciałabym Państwu przybliżyć procedury towarzyszące pracom archeologów.