Utrzymanie dróg

Recykling nawierzchni mineralno-asfaltowych na drogach gminnych

Jednym ze sposobów na szybki remont drogi jest recykling, który pozwala skrócić czas do oddania remontowanej drogi do ruchu do zaledwie kilku dni, a w przypadku recyklingu na gorąco nawet do kilku godzin. Warto wspomnieć, że technologia ta pozwala również zaoszczędzić na kosztach zakupu nowych materiałów i chroni środowisko i choćby z tych względów warto się nią zainteresować.

Obecnie w Polsce obserwuje się bardzo intensywny rozwój terenów podmiejskich, szczególnie w bliskim sąsiedztwie dużych miast, takich jak np. Poznań czy Wrocław. W związku z tym na wielu drogach gminnych z roku na rok przybywa coraz więcej samochodów, nie tylko osobowych, lecz również dostawczych i ciężarowych. Gminy i zarządy dróg stają więc przed trudnym zadaniem utrzymania i remontowania tych szlaków komunikacyjnych. Jednocześnie problemem często jest również zbyt niska nośność istniejących nawierzchni, nieprzystosowana do obecnych warunków. Wiele z tych dróg zostało wybudowanych kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu, gdy pojazdów na drogach było znacznie mniej niż dzisiaj. Ponadto wiele dróg wyższych kategorii jest płatnych dla pojazdów ciężarowych i dostawczych, przez co można zauważyć, że część kierowców z tego właśnie względu wybiera drogi niższej kategorii, aby uniknąć wysokich opłat transportowych. Konsekwencją tych zjawisk jest pogarszający się stan dróg lokalnych, głównie gminnych i powiatowych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Jesienne utrzymanie dróg na terenach objętych szkodami górniczymi

Na drogach, na których występowały lub występują szkody górnicze wywołane zapadaniem się podbudowy drogi szczególnego znaczenia nabiera odpowiednie przeprowadzenie jesiennych robót utrzymaniowych. Zapewnienie odwodnienia torowiska drogowego, ustalenie odcinków zagrożonych przełomami i odpowiednie ich zabezpieczenie oraz oczyszczenie sieci kanalizacyjnej pozwoli na dłuższe funkcjonowanie tych dróg.

 

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Nawierzchnie betonowe jako wzmocnienie istniejących dróg lokalnych

Nawierzchnia z betonu cementowego stanowi rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych lub głęboko przebudowywanych odcinków. Może być także świetnym sposobem na wzmocnienie remontowanych dróg lokalnych, niezależnie od zastosowanej w niej konstrukcji, a także przy wzmacnianiu konstrukcji i podnoszeniu standardu drogi.