Projektowanie

Nawierzchnie betonowe jako wzmocnienie istniejących dróg lokalnych

Nawierzchnia z betonu cementowego stanowi rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych lub głęboko przebudowywanych odcinków. Może być także świetnym sposobem na wzmocnienie remontowanych dróg lokalnych, niezależnie od zastosowanej w niej konstrukcji, a także przy wzmacnianiu konstrukcji i podnoszeniu standardu drogi.

 

Nieustającą bolączką zarządców lokalnych dróg publicznych, tj. powiatowych i gminnych, jest ich standard i stan techniczny. Sieć dróg samorządowych stanowi 95,4% wszystkich dróg publicznych (stan na koniec 2016 r. – źródło GUS), a drogi powiatowe i gminne to 88,5% całej sieci dróg publicznych. Dane te pokazują, że to samorządy odpowiadają za znaczną większość infrastruktury drogowej w naszym kraju. Stawia to przed władzami lokalnymi nie lada wyzwanie, gdyż koszty zachowania właśnie tego rodzaju infrastruktury we właściwym stanie technicznym nie są małe, a trzeba podkreślić, że ma to niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników dróg. Wyzwaniem na drogach lokalnych jest również ich standard. Na koniec 2015 r. drogi gruntowe stanowiły 34,7% wszystkich dróg powiatowych i gminnych, a biorąc pod uwagę wyłącznie sieć zamiejską, procent ten był odpowiednio wyższy i stanowił 55,9% sieci. Niski standard drogi nie ułatwia jej utrzymania, ale przede wszystkim wpływa na komfort jej użytkowników, co przekłada się na koszty społeczne.

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SIWOWSKI DAMIAN KALETA GRZEGORZ KUCZAJ wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów

Katalog typowych drogowych obiektów mostowych i przepustów stanowi narzędzie wspomagające proces decyzyjny dla zarządców dróg oraz działających w ich imieniu projektantów i/lub wykonawców, jest również nieocenioną pomocą w procesie ofertowania drogowych obiektów mostowych i przepustów przez wykonawców składających oferty w przetargach publicznych, w szczególności w powszechnie stosowanym systemie „zaprojektuj i zbuduj”. Inwestorowi umożliwia wybór optymalnego pod względem kosztu i czasu realizacji rodzaju obiektu mostowego, ułatwia opis przedmiotu zamówienia publicznego i może stanowić część materiałów przetargowych w przetargach publicznych. Poza tym może służyć do weryfikacji techniczno-ekonomicznej propozycji projektantów i/lub wykonawców. Wykonawcy pozwala zaś na szybkie przedmiarowanie robót, podaje minimalne ilości podstawowych materiałów niezbędnych do budowy, wskazuje optymalne technologie budowy oraz definiuje podstawowe wymagania techniczne dla podstawowych materiałów konstrukcyjnych.