Wywiad

Stan dróg po klęskach żywiołowych

W tym wydaniu poruszamy kwestię odbudowy dróg lokalnych po tegorocznych gwałtownych nawałnicach, które przeszły przez województwo świętokrzyskie. Z naczelnikiem wydziału dróg w powiecie ostrowieckim rozmawia Marta Trębacz.

Pięćdziesiąt trzy świętokrzyskie samorządy otrzymały ponad 25 mln zł rządowego wsparcia na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez nawałnice i powodzie. Najwięcej, bo aż 2 mln zł, trafiło do powiatu ostrowieckiego – informowała PAP. Na temat kosztów szkód, wielkości uzyskanej dotacji i jej wykorzystania rozmawiam z naczelnikiem wydziału dróg w powiecie ostrowieckim – Jerzym Wroną.

Jak wielkie szkody w infrastrukturze drogowej wyrządziły tegoroczne nawałnice?

Jerzy Wrona: Tegoroczne nawałnice i anomalie pogodowe spowodowały znaczne straty w infrastrukturze dróg powiatowych na terenie powiatu ostrowieckiego. Straty te oszacowane zostały na łączną kwotę blisko 15 mln złotych. W wymiarze rzeczowym największe straty odnotowaliśmy na drogach powiatowych w paśmie podgórskim Gór Świętokrzyskich, tj. w gminach Waśniów, Kunów i południowej części gminy Bodzechów. Szczególnie duże zniszczenia tych dróg odnotowaliśmy na odcinkach o dużym spadku podłużnym, a także o nawierzchni tłuczniowej. Na wyżej wymienionym obszarze rozmyciu i poważnemu uszkodzeniu uległa także większość mostków i przepustów drogowych.

O jakie środki finansowe zabiegał powiat ostrowiecki?

J.W.: O pomoc finansową na usuwanie ww. szkód w infrastrukturze dróg powiatowych powiat ostrowiecki zwraca się za pośrednictwem wojewody świętokrzyskiego do władz centralnych. Pomoc na wspomniane cele można otrzymać z budżetu państwa w ramach programu likwidacji skutków klęsk żywiołowych w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadań. W ramach pomocy w 2014 r. powiatowi ostrowieckiemu z budżetu państwa przyznano środki finansowe w łącznej wysokości 2 900 tys. złotych.

Ile wynosi wkład własny, jaki to jest procent przyznanej dotacji?

J.W.: Jednym z warunków wykorzystania tych pieniędzy jest zagwarantowanie w budżecie powiatu ostrowieckiego kwoty co najmniej 725 tys. złotych na sfinansowanie co najmniej 20% naszego udziału w kosztach poszczególnych zadań. Regulamin programu likwidacji skutków klęsk żywiołowych przewiduje, że powiat może w danym roku wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie pięciu

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3  Strona 4

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI wrzesień-październik | 5 (16) 2014

Odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne

Każda nowo planowana inwestycja drogowa wzbudza wśród lokalnej społeczności skrajne emocje. Z jednej strony jest to nastawienie pozytywne, czasem wręcz entuzjastyczne. Wszak budowa czy modernizacja dróg to nie tylko poprawa jakości i komfortu przemieszczania się. To także szansa na rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Nowoczesne drogowe szlaki komunikacyjne przyciągają inwestorów, powstają wzdłuż nich duże centra logistyczne czy magazyny, a gminy częstokroć kształtują nową politykę przestrzenną. Z drugiej strony pojawiają się niepewność i pytania. Czy w wyniku planowanej inwestycji zostanę wywłaszczony? Czy otrzymam godne odszkodowanie? Ile wart jest 1 m2 mojego gruntu? W niniejszym artykule przedstawię Czytelnikom zasady ustalania odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne, a także wzajemne zależności między cenami gruntu pod drogi krajowe i samorządowe na przykładzie drogi S5 Mielno – Gniezno.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK wrzesień-październik | 5 (16) 2014

FIDIC w konkretach: Zmiany w Warunkach Kontraktowych - jak ulepszyć i przyspieszyć roboty budowlane bez naruszania przepisów PZP

Warunki Kontraktowe FIDIC przewidują możliwość wprowadzania zmian do kontraktu. Wspomniane zmiany polegają przede wszystkim na możliwości zwiększenia lub zmniejszenia zakresu robót budowlanych określonych w kontrakcie, zmianie charakteru, sposobu oraz terminu ich wykonywania.