Ciekawe Realizacje

Jak wykorzystać "schetynówki"

Poprawa stanu dróg na przykładzie realizacji przeprowadzonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Setki kilometrów dróg, które dziś przybliżają Wielkopolskę zdecydowanie do Europy, nowoczesne skrzyżowania i ronda z wykorzystaniem najnowszych technologii, a co za tym idzie zdecydowana poprawa bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców dróg – to tylko niektóre efekty wprowadzonego trzy lata temu Narodowego Programu Naprawy Dróg Lokalnych, zwanego popularnie „schetynówkami”. Jak się okazuje, powiat poznański jest niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o liczbę wniosków, które dzięki bardzo wysokim notom zyskały dofinansowanie z tego rządowego programu.

Tylko w minionym roku, dzięki miliardowi złotych z budżetu państwa, zmodernizowano i zbudowano 2,6 tys. km dróg lokalnych, natomiast od początku działania programu – 8,2 tys. km dróg powiatowych i gminnych w całym kraju. Co roku powiaty i gminy mogą ubiegać się o miliony złotych na dofinansowanie modernizacji, remontów czy przebudowy dróg, którymi zarządzają.

Priorytetem programu jest eliminacja odcinków dróg o najgorszym stanie technicznym, a także utrzymanie w odpowiednim standardzie tych, które stanowią podstawę do przenoszenia ruchu tranzytowego oraz są najbardziej obciążone ruchem pojazdów. Program umożliwia też prowadzenie racjonalnej polityki z uwzględnianiem największych potrzeb remontowych, przy wsparciu innej jednostki budżetowej np. gmin.

Udział w Narodowym Programie Naprawy Dróg Lokalnych sprawia, że z roku na rok stan techniczny dróg w powiecie poznańskim sukcesywnie się poprawia. Należy podkreślić, że jesteśmy zarządcą, który posiada najdłuższą sieć drogową. Łączna długość dróg powiatowych wynosi obecnie 750 km, czyli prawie 8 razy więcej niż ma każda gmina i od 4 do 5 razy więcej niż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad lub Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich na obszarze powiatu poznańskiego.

Pierwsza „schetynówka” w powiecie poznańskim

W połowie lipca 2009 roku nastąpił odbiór techniczny 613-metrowego odcinka drogi powiatowej nr 2441P Kostrzyn-Kleszczewo w ciągu ulicy Kleszczewskiej w miejscowości Czerlejno, gm. Kostrzyn Wlkp. Przebudowa rozpoczęła się w kwietniu tego samego roku. Trasa 2441P stanowi połączenie drogi krajowej nr 92 w Kostrzynie z drogą wojewódzką nr 434 w miejscowości Kleszczewo. Przebudowa drogi w Czerlejnie była finansowana przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 500 tys. zł, powiat poznański dał ok. 700 tys. zł oraz tyle samo Urząd Miasta i Gminy Kostrzyn Wielkopolski. Zakres podjętych robót

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TERESA MATEREK listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Obowiązki zarządcy drogi po zakończeniu sezonu zimowego

Jednym z obowiązków zarządcy drogi, wynikającym z ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), jest przeprowadzanie na podstawie art. 20 pkt 10 okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obowiązek ten powinien być realizowany w ciągu całego roku, ale zwłaszcza po wystąpieniu ekstremalnych warunków na drogach takich, jak kataklizmy, powodzie itp.

MARIUSZ AUGUSTYN listopad-grudzień | 1 (1) 2013

Zagospodarowanie przestrzenne z usytuowaniem trasy rowerowej. Przegląd standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej

W ostatnim czasie w Polsce znacznie wzrosło natężenie ruchu rowerowego, zwłaszcza na terenach zabudowanych. Jazda rowerem stała się modna, funkcjonalna, ekonomiczna i ekologiczna przede wszystkim w dużych miastach. Coraz więcej osób stawia na ten pojazd, który służy dojazdom na zakupy i do pracy także w mniejszych miejscowościach. W związku z tym należy bardziej rozbudowywać infrastrukturę rowerową.