Nasz ekspert udziela odpowiedzi

Nasz ekspert udziela odpowiedzi

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (74) 2024

Przemysław Gogojewicz udziela odpowiedzi na Państwa pytania

W przypadku realizacji celów publicznych niemal zawsze do- chodzi do nieuchronnej kolizji interesu publicznego i interesów indywidualnych. Co do zasady w tego rodzaju sytuacji prymat przyznany zostaje interesowi publicznemu, chyba że zakres planowanej ingerencji w prawo podmiotowe doprowadziłby do naruszenia jego istoty (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP).