Nasz ekspert udziela odpowiedzi

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ UDZIELA ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIA

Zarząd powiatu jest zarządcą drogi powiatowej i to do jego kompeten- cji należy dbałość o drogę powiatową. Zarządca drogi jest organem jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Zatem zarząd powiatu jako organ jest zobowiązany do usunięcia martwego zwierzęcia bezdomnego domowego lub gospodarskiego. Jeśli natomiast znany jest właściciel takiego zwierzęcia, można go obciążyć kosztami tego usunięcia.

Zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeń, kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGI SAMORZĄDOWE 2024 ZA NAMI! RELACJA Z WYDARZENIA

13 czerwca 2024 r. w centrum konferencyjno-szkoleniowym BusinessWell w Poznaniu odbyła się III ogólnopolska konferencja „Nowe zasady projektowe dróg w praktyce samorządów 2024” zorganizowana przez naszą redakcję. Wydarzenie obfitowało w 12 ciekawych prelekcji ekspertów z zakresu drogownictwa. Zapraszamy do zapozna- nia się z relacją z wydarzenia, w którym uczestni- czyło blisko 120 osób.

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

PROBLEMATYKA UTRZYMANIA POBOCZY DRÓG ORAZ ZIELENI PRZYDROŻNEJ W SEZONIE LETNIM

Przypatrując się pasowi drogowemu, można zauważyć występowanie nawierzchni sztucznych i powierzchni zielonych. Powierzchnie zielone w pasie drogowym stanowią: pas rozdziału ruchu, nieutwardzone pobocza, skarpy, suche rowy i pasy powiązania z terenem. Występują tam wszystkie rodzaje zieleni, czyli: zieleń niska (trawniki), zieleń średnia (krzewy) oraz zieleń wysoka (drzewa). Udział zieleni w pasie drogowym wpływa na jego własności ekologiczne, estetyczne i konstrukcyjne, a także stanowi rezerwę terenu pod ewentualną modernizację drogi – poszerzenie jezdni i poboczy.