Warto Wiedzieć

Warstwy z mieszanek niezwiązanych – wymagania i materiały

Warstwy z mieszanek niezwiązanych stanowią jedno z najpopularniejszych rozwiązań w konstrukcji nawierzchni drogi, warto zatem usystematyzować wiedzę na temat wymagań, jakie powinny spełniać.

Warstwy z mieszanek niezwiązanych w konstrukcji drogi należy rozumieć jako warstwy nawierzchni wykonane z materiału ziarnistego o dobranym uziarnieniu, zagęszczone do odpowiedniego poziomu, cechujące się oczekiwanymi właściwościami. Granica pomiędzy mieszanką niezwiązaną z kruszywa a gruntem w niektórych przypadkach może być dość nieostra, jednak główny składnik mieszanki, jakim jest kruszywo, różni się istotnie od gruntu, przynajmniej z formalnego punktu widzenia.

Mieszanki niezwiązane mają najszersze zastosowanie ze wszystkich materiałów konstrukcyjnych. Stosuje się je głównie w warstwach podbudowy zasadniczej oraz pomocniczej, ale można je spotkać również w warstwie ulepszonego podłoża, mrozoochronnej, a w pewnych przypadkach wykorzystuje się je jako warstwę nawierzchniową.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Pasy ruchu dla rowerów

Pasy ruchu dla rowerów są bardzo istotnym elementem infrastruktury rowerowej, zwłaszcza w przypadku miast. Przy ich wyznaczaniu konieczne jest uwzględnienie wielu czynników związanych z parametrami jezdni, rozwiązaniami dla ruchu samochodowego, a także zachowaniami użytkowników drogi. Infrastruktura rowerowa powinna być bowiem intuicyjna: czytelna, jednoznaczna i bezpieczna zarówno w warunkach doskonałej widoczności, jak i w deszczowy jesienny wieczór.

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Jesienne remonty dróg i ulic

Okres jesienny to czas, gdy można wykonać ostatnie remonty przed nastaniem mrozów, które uniemożliwiają lub przynajmniej bardzo utrudniają efektywne prowadzenie prac drogowych. Nie wszystkie remonty można wykonać szybko, niektóre stosowane technologie są w praktyce mało efektywne. Należy jednak pamiętać, że o ile w okresie letnim nawierzchnia jest dość dobrze widoczna, o tyle po opadach śniegu i przy gołoledzi każdy ubytek w jezdni może przyczynić się do poważnych w skutkach wypadków czy kolizji.