Utrzymanie dróg

Jesienne remonty dróg i ulic

Okres jesienny to czas, gdy można wykonać ostatnie remonty przed nastaniem mrozów, które uniemożliwiają lub przynajmniej bardzo utrudniają efektywne prowadzenie prac drogowych. Nie wszystkie remonty można wykonać szybko, niektóre stosowane technologie są w praktyce mało efektywne. Należy jednak pamiętać, że o ile w okresie letnim nawierzchnia jest dość dobrze widoczna, o tyle po opadach śniegu i przy gołoledzi każdy ubytek w jezdni może przyczynić się do poważnych w skutkach wypadków czy kolizji.

W celu zapewnienia użytkownikom drogi bezpieczeństwa warto w okresie jesiennym przeprowadzić remonty na najniebezpieczniejszych odcinkach dróg i ulic. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do dróg zamiejskich. W terenie zabudowanym rzeczywiste prędkości jazdy często wahają się w granicach 40–60 km/h, a w okresie zimowym kierowcy jeżdżą znacznie wolniej i zwracają większą uwagę na otoczenie drogi.

Drogi zamiejskie są jednak znacznie bardziej narażone na zjawisko gołoledzi i jednocześnie odśnieżanie ich jest wykonywane z mniejszą częstotliwością niż wielu ulic miejskich. Problem zniszczonych dróg dotyczy w szczególności dróg gminnych i powiatowych, w mniejszym stopniu dróg wyższych kategorii.

Przegląd uszkodzeń nawierzchni bitumicznych

Przed przejściem do analizy metod remontów dróg należy się zastanowić, o jakich właściwie uszkodzeniach nawierzchni mówimy. Nawierzchnie bitumiczne są podatne na wiele różnych zniszczeń, ale niewątpliwie najczęściej występują takie zjawiska, jak:

 • koleinowanie, czyli deformacje plastyczne,
 • miejscowe ubytki i wykruszenia,
 • zniszczenia krawędziowe z postępującą degradacją nawierzchni,
 • spękania siatkowe zmęczeniowe na całej powierzchni,
 • uszkodzenia w szczelinach technologicznych.

W dalszej części artykułu każdy z wymienionych rodzajów uszkodzeń nawierzchni zostanie pokrótce omówiony, zastanowimy się również, w jakim stopniu wpływa to na komfort użytkowania drogi i poziom bezpieczeństwa ruchu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MONIKA ŚLUSARSKA wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Uwaga! Zwierzę na drodze

Pojawiające się jesienią jelenie czy sarny na drodze stanowią poważne zagrożenie dla kierowców, tym bardziej że okres ich migracji przypada na jesień, kiedy warunki pogodowe ulegają pogorszeniu, szybciej zapada zmrok, a jezdnia często jest wilgotna i przez to bardziej śliska, utrudniając hamowanie. Do zadań zarządcy dróg należy zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu i zniwelowanie zagrożenia kolizją z udziałem dzikiego zwierzęcia, a niewywiązanie się z tego obowiązku niesie ze sobą przykre konsekwencje w postaci roszczeń ze strony poszkodowanych.

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (40) 2018

Jesienne roboty utrzymaniowe

Jesień to dla kierowców niewdzięczna pora roku, kiedy to warunki na drodze się pogarszają. Dla drogowców to okres prac porządkowych związanych ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na drodze, a zatem usuwania zalegających liści, odprowadzania wody z jezdni czy odnowienia oznakowania poziomego. Warto odpowiednio się do nich przygotować.