Warto Wiedzieć

Rowerem zdrowiej nawet w smogu, czyli dlaczego warto inwestować w ścieżki rowerowe

Jeszcze do niedawna jazda na rowerze była przejawem prowadzenia zdrowego trybu życia. Czy jednak w obliczu rosnącego zanieczyszczenia powietrza wybór roweru jako środka transportu jest nadal korzystny dla zdrowia? I czy korzyści zdrowotne są większe niż ryzyko przebywania w smogu? Odpowiedzi na te pytania przynoszą wyniki badań naukowych.

Ze względu na swoje walory: komunikacyjne, ekologiczne, zdrowotne i ekonomiczne rower stał się istotnym elementem mobilności w zurbanizowanych obszarach świata, który umożliwia uwolnienie miast od zagrożeń motoryzacyjnych. Przez swoją łatwość przemieszczania się w obszarze zurbanizowanym może on doskonale uzupełniać ofertę transportu zbiorowego przypisanego do określonych tras. Sam jednak dominuje na krótkich i średnich dystansach miejskich. W Chinach rowery publiczne funkcjonują w 47 miastach, w których społeczeństwo może korzystać aż z 252 tys. rowerów. Natomiast w Europie rower publiczny ma już 333 miast ze 109 tys. rowerów pozostających do dyspozycji użytkowników1. Kilka europejskich stolic, a mianowicie: Kopenhaga, Helsinki, Oslo, Sztokholm, Barcelona, Paryż, Bruksela, wprowadziły systemy taniego wynajmu roweru. Także polska polityka transportowa i ekologiczna w swoich zapisach promują ten środek lokomocji. Kraków jako pierwszy w Polsce wprowadził rower publiczny, który zaskoczył wszystkich swoją popularnością. W październiku 2016 r. ruszył tam system rowerów publicznych czwartej generacji.

Od wielu lat władze wielu europejskich miast promują rower zamiast samochodu jako codzienny środek transportu. Celem jest zachęcanie mieszkańców do korzystania z rowerów w podróżach miejskich. Nie można zapominać, że w krajach UE 10% podróży samochodowych nie przekracza 1 km, 30% – 3 km, a 50% – 5 km, przy czym warto zauważyć, że tak krótkie podróże są predestynowane do realizacji rowerem. Działania te ukierunkowane są głównie na zmniejszenie samochodowych korków, podczas gdy ważniejszym jest promocja zdrowego stylu życia. W 2005 r. Unia Europejska postanowiła działać na rzecz zmniejszenia nadwagi społeczeństwa przez stymulowanie aktywności fizycznej. Promowanie ruchu pieszego i rowerowego to obiecujący sposób na zwiększenie aktywności fizycznej całej populacji dzięki codziennym i powtarzalnym zachowaniom komunikacyjnym. Ewidentną korzyścią społeczną jest każda rezygnacja z używania samochodu w krótkich podróżach i zastąpienie go rowerem, aby zmniejszyć emisje zanieczyszczeń powietrza. Według Urzędu Ochrony Środowiska Niemiec rezygnacja z odbywania 35% podróży samochodem po miastach dałaby w efekcie znacznie większe zmniejszenie zanieczyszczeń niż nawet najbardziej radykalne rozwiązania techniczne w samochodach. Nie zmienia to jednak faktu, że zarówno rowerzyści, jak i kierowcy, a także mieszkańcy otaczających ulic skazani są na wdychanie spalin powstałych w ruchu pojazdów. Istnieje też ryzyko uczestnictwa w wypadkach drogowych.

Rowerzyści kontra smog

Wielu mieszkańców miast publicznie stawia pytanie, czy zachęcanie społeczeństwa do masowego używania roweru w aglomeracjach nie wpłynie na pogorszenie stanu zdrowia czy wręcz nie spowoduje zagrożenia życia? Ważną zatem staje się ocena, czy korzyści zdrowotne wynikające z korzystania z roweru zamiast samochodu przeważają nad ryzykiem dla zdrowia. W Holandii ukazała się publikacja2, która kompleksowo odpowiada na te problemy. W holenderskich badaniach uwzględniono skutki zdrowotne związane z aktywnością fizyczną w zanieczyszczonym powietrzu i wypadkami drogowymi. Przeanalizowano sytuację hipotetyczną – co by było, gdyby 500 tys. osób w wieku 18-64 lat zrezygnowało z używania samochodów na rzecz rowerów i przemieszczało się na nich na dystansach do 7,5 km

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 33 Strona 34 Strona 35 Strona 36 Strona 37 Strona 38 Strona 39 Strona 40 Strona 41 Strona 42 Strona 43 Strona 44 Strona 45

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

ELŻBIETA SZAFRANKO styczeń-luty | 1 (30) 2017

Przygotowanie i realizacja inwestycji mostowych – formalności od A do Z

Realizacja inwestycji mostowych jest nierozerwalnie związana z budową i rozbudową sieci transportowej. Są one niezbędne dla zapewnienia połączeń i pokonania przez drogę przeszkód w terenie. Obowiązujące przepisy przewidują różne tryby przeprowadzenia procesu budowy. Możliwa jest realizacja tych obiektów na podstawie zgłoszenia robót, pozwolenia na budowę oraz w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Oto podstawowe wymogi dotyczące realizacji obiektów infrastruktury drogowej oraz problemy związane z wykonaniem robót zgodnie z procedurami.

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (30) 2017

Analiza warunków ruchowych i stanu nawierzchni drogi w praktyce

Faza projektowania dróg i ulic najczęściej wiąże się z koniecznością uzyskania dużej liczby uzgodnień, opinii i innych decyzji administracyjnych. Niestety bardzo często wielu projektantów w natłoku pism i korespondencji urzędowej zapomina o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest przeprowadzenie dokładnej analizy rzeczywistych i prognozowanych warunków ruchowych.