Utrzymanie dróg

Zasady utrzymania dróg zimą

Zimowe utrzymanie dróg wymaga precyzyjnego planowania na różnych płaszczyznach. To nie tylko usuwanie śniegu z ulic oraz zwalczanie śliskości zimowej, lecz także organizacja kierowania akcją, ustalanie zasad współdziałania z przedsiębiorstwami miejskimi, koordynacja działań oraz prowadzenie dokumentacji.

Akcją zimową potocznie nazywa się organizację i wykonawstwo zimowego utrzymywania ulic. Zimowe oczyszczanie ulic obejmuje usuwanie śniegu z ulic oraz zwalczanie śliskości zimowej. Zadania te różnią się znacznie od tych podejmowanych w okresie letnim zarówno technologią, jak i stopniem trudności w ich realizacji.

Podstawowe trudności zimowego oczyszczania polegają na tym, że musi ono być szybko dostosowane do zmieniających się, niekiedy gwałtownie, warunków meteorologicznych. Wykorzystanie środków pracy jest nierównomierne i zależy od intensywności opadów, czasu ich trwania oraz panujących temperatur zewnętrznych.

Śnieg i ślizgawica muszą być usuwane z ulic w krótkim czasie, aby uniknąć utrudnień w transporcie i zachować bezpieczeństwo ruchu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE