Utrzymanie dróg

Fundusze strukturalne COSME

Fundusze strukturalne są najważniejszym instrumentem polityki regionalnej Unii Europejskiej. Ich głównym celem jest niwelowanie różnic w rozwoju i wspieranie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej.

Poprzez wspieranie spójności Unia Europejska dąży do osiągnięcia harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia poziomu ochrony środowiska oraz wyeliminowania nierówności między kobietami i mężczyznami.

Spójność ekonomiczna i społeczna od dłuższego czasu jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej, ponieważ wciąż utrzymują się ogromne różnice w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami. Aby temu zaradzić, Komisja Europejska stworzyła odpowiednie instrumenty finansowe.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (42) 2019

Formy modelowe oczyszczania miast

W zakresie obowiązków zarządcy drogi leży oczyszczanie ulic. W miarę mechanizowania tego procesu coraz częściej stosuje się praktykę przejmowania przez urzędy miejskie finansowego ciężaru utrzymania czystości na ważnych dla miasta ulicach i zlecenia oczyszczania ich miejskim przedsiębiorstwom oczyszczania, niezależnie od ustawowego obowiązku zarządców nieruchomości.

Wobec tego niezwykle istotne jest racjonalne wykorzystanie taboru i sprzętu mechanicznego oraz stworzenie odpowiednio szerokiego frontu pracy na nieprzerwanych ciągach ulicznych.