Utrzymanie dróg

Sezon zimowy 2017/2018 rozpoczęty

Zagadnienia dotyczące zimowego utrzymywania dróg i ulic są bardzo szerokie, jednak w niniejszym artykule skupiono się głównie na praktyce i środkach technicznych, które warto wykorzystać, aby zadbać o bezpieczeństwo i przejezdność dróg zimą. Niech tym razem zima nikogo nie zaskoczy...

Odśnieżanie i uszorstnianie

Chociaż pojęcia odśnieżania i uszorstniania są ze sobą związane, ponieważ oba dotyczą zimowego utrzymywania dróg, to jednak oznaczają dwa odrębne procesy.

Odśnieżanie to operacja związana z usunięciem śniegu poprzez zepchnięcie go lub wyrzucenie poza obrys jezdni. Z kolei uszorstnianie, zwane także posypywaniem, polega na pokryciu nawierzchni jezdni materiałem uszorstniającym, którego zadaniem jest zapewnienie przyczepności opon pojazdów mechanicznych do nawierzchni drogi, po której się poruszają.

Odśnieżanie i uszorstnianie, mimo że występują zwykle łącznie, powinny być realizowane w odpowiedniej kolejności, to znaczy w pierwszym etapie jezdnię należy odśnieżyć, tak aby nie zalegały na niej śnieg lub błoto pośniegowe, a następnie pokryć materiałem uszorstniającym w postaci piasku, żwiru, soli drogowej lub dodatkowo substancją zwaną solanką

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Rozkład drewna powodowany przez grzyby – wskazania do diagnozy drzew

Drzewa zaatakowane przez grzyby ulegają osłabieniu i mogą zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Nie wszystkie grzyby w równym stopniu i jednakowo szybko prowadzą do rozkładu drewna, ponadto nie wszystkie gatunki drzew równie łatwo poddają się procesom gnilnym powodowanym przez grzyby, dlatego tak ważne jest umiejętne diagnozowanie uszkodzeń pod kątem przyczyn ich powstania i wpływu na stan drzewa w ramach bieżącej kontroli drzew.

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (35) 2017

Projektowanie parkingów miejskich

Z roku na rok na polskich drogach przybywa samochodów – zarówno osobowych, jak i ciężarowych. Od kilku lat widać bardzo dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach podmiejskich. W praktyce wiele osób pracuje w większych miastach, w związku z czym coraz częściej na jedną rodzinę przypadają dwa samochody, a czasami nawet więcej. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na terenach podmiejskich, osiedlach mieszkaniowych, jak również w większych miastach stanowiących cele podróży kierowców.

Obecnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie projektowania parkingów nie są odpowiednio dostosowane do rzeczywistych potrzeb kierowców. W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące etapu planowania parkingów dla pojazdów osobowych w terenach miejskich.