Utrzymanie dróg

Jesienne utrzymanie dróg na terenach objętych szkodami górniczymi

Na drogach, na których występowały lub występują szkody górnicze wywołane zapadaniem się podbudowy drogi szczególnego znaczenia nabiera odpowiednie przeprowadzenie jesiennych robót utrzymaniowych. Zapewnienie odwodnienia torowiska drogowego, ustalenie odcinków zagrożonych przełomami i odpowiednie ich zabezpieczenie oraz oczyszczenie sieci kanalizacyjnej pozwoli na dłuższe funkcjonowanie tych dróg.

 

Jesienne prace utrzymaniowe stanowią w dużej części kontynuację robót letnich, ale są także przygotowaniem drogi do jej użytkowania w okresie zimowym. Jesienne roboty utrzymaniowe mają szczególne znaczenie na terenach, gdzie występują szkody górnicze, które, jak wiadomo, bardzo negatywnie wpływają na utrzymanie, a szczególnie odwodnienie drogi. Ważnym celem robót jesiennych jest zapewnienie należytego odwodnienia drogi z powodu zwiększonych opadów atmosferycznych [2].
Do jesiennych robót utrzymaniowych należą przede wszystkim:
» uszczelnienie korony drogi przed przenikaniem w głąb korpusu wód atmosferycznych,
» zapewnienie należytego odwodnienia tzw. torowiska drogowego,
» zabezpieczenie odcinków przełomowych,
» przygotowanie do utrzymania drogi w zimie,
» roboty utrzymaniowe o charakterze ciągłym.
Roboty utrzymaniowe wykonywane są bez przerwy w ciągu całego roku, niezależnie od warunków atmosferycznych. Większość z nich wykonuje się nieprzerwanie w co najmniejtrzech porach roku (wiosną, latem i jesienią), z tym że prace, które są najbardziej charakterystyczne dla danej pory roku, zmieniają się. Określenie nazw pór roku w odniesieniu do robót utrzymaniowych, ze względu na zmiany klimatyczne, pełnią często funkcje umowne.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Recykling nawierzchni mineralno-asfaltowych na drogach gminnych

Jednym ze sposobów na szybki remont drogi jest recykling, który pozwala skrócić czas do oddania remontowanej drogi do ruchu do zaledwie kilku dni, a w przypadku recyklingu na gorąco nawet do kilku godzin. Warto wspomnieć, że technologia ta pozwala również zaoszczędzić na kosztach zakupu nowych materiałów i chroni środowisko i choćby z tych względów warto się nią zainteresować.

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (46) 2019

Nawierzchnie betonowe jako wzmocnienie istniejących dróg lokalnych

Nawierzchnia z betonu cementowego stanowi rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych lub głęboko przebudowywanych odcinków. Może być także świetnym sposobem na wzmocnienie remontowanych dróg lokalnych, niezależnie od zastosowanej w niej konstrukcji, a także przy wzmacnianiu konstrukcji i podnoszeniu standardu drogi.