Utrzymanie dróg

NIK o zaniechaniu nakładania kar za zajęcia pasa drogowego

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu stanowi podstawę naliczenia kary pieniężnej. Tak stanowi art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (dalej: udp), ale NIK wskazuje na zaniechania zarządców w tym zakresie.

KONTROLA NIK

Raport NIK zatytułowany „Zarządzanie pasem drogowym w miastach” wskazuje, że „zarządcy dróg w miastach, z wyjątkiem Warszawy i Szczecina, incydentalnie nakładali kary za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy. W latach 2019–2021 (do 30 czerwca) nałożono jedynie 8498 takich kar na łączną kwotę 54 065 tys. zł, z czego aż 6362 kar na łączną kwotę 46 247,9 tys. zł nałożył Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie oraz 790 kar na łączną kwotę 1791,1 tys. zł – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozostali zarządcy nakładali średnio 42 kary rocznie, a niektórzy nie wykrywali samowolnych zajęć pasa drogowego i nie nakładali kar z tego tytułu. Liczba nałożonych kar za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy (z wyłączeniem Warszawy i Szczecina) była stosunkowo niewielka, co było następstwem nieskutecznego monitoringu. Przykładowo, w Lublinie zarządca dróg nałożył przez okres dwóch i pół roku 51 kar, a w Gdyni – 53 kary, podczas gdy oględziny przeprowadzone przez kontrolerów NIK wykazały odpowiednio 399 i 231 obiektów umieszczonych w pasie drogi bez zgody zarządcy” (s. 12–13).

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (66) 2023

Materiały i sposoby zimowego utrzymania dróg

W miarę wzrostu natężenia ruchu drogowego i zwiększania się roli transportu samochodowego w gospodarce zapewnienie dobrej przejezdności dróg oraz dogodnych warunków ruchu w okresie zimowym stanowi istotny i poważny problem służb drogowych. W okresie tym opady śniegu, zawieje śnieżne oraz gołoledź i lodowica utrudniają lub wręcz uniemożliwiają poruszanie się pojazdów samochodowych po drogach, o ile nie usuwa się z nich śniegu i lodu.