Technologie

Rodzaje procesów korozyjnych zachodzących w konstrukcjach maszyn drogowych

Maszyny drogowe, z racji pełnionych funkcji są w większym stopniu niż inne pojazdy narażone na zniszczenia o charakterze korozji. W celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i utrzymania dobrego stanu technicznego, a tym samym potencjału użytkowego, dobrze jest poznać podstawowe informacje na temat korozji, która jest złożonym zjawiskiem.

Rodzaje procesów korozyjnych

W praktyce mamy do czynienia z różnymi rodzajami zniszczeń konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń stosowanych w drogownictwie. Do najważniejszych rodzajów zniszczeń należy zaliczyć:

  • zniszczenia mechaniczne – proces niesprężystego odkształcenia tworzywa (np. zerwanie liny, zerwanie wału napędowego, zgięcie szyny lub kształtownika),
  • proces erozji – proces mechanicznego niszczenia powierzchni tworzywa (np. ścieranie kół, wycieranie się łożysk i pierścieni tłokowych, niszczenie elementów układów hydrauliki siłowej,
  • proces korozji – proces fizykochemiczny przebiegającymiędzy tworzywem a jego otoczeniem, a w odniesieniu tylko do metali – proces, w którego toku metal (lub jego stopy) użyty jako materiał konstrukcyjny pod wpływem oddziaływania środowiska ulega przemianie ze stanu metalicznego w stan chemicznie związany.

Ze względu na złożoność i różnorodność procesów korozji istnieje wiele klasyfikacji bazujących na różnych założeniach. Często stosuje się podział uwzględniający takie czynniki, jak rodzaj reakcji, środowisko i objawy procesu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Efektywne planowanie konstrukcji nawierzchni

Wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni drogi nie jest sprawą prostą. Wielu projektantów zapomina o dokładnej analizie w tym zakresie, a co gorsza – bywa, że w przetargach z góry narzucone są konkretne rozwiązania. Rodzi to później wiele omawianych w artykule problemów, których można byłoby uniknąć, gdyby rozpocząć planowanie od dokładnej analizy realnej sytuacji i potrzeb społeczności.