Technologie

Metody ochrony konstrukcji stalowych maszyn przed korozją

Mimo że maszyny drogowe są coraz bardziej wyspecjalizowane i ergonomiczne, ich stalowe elementy są podatne na korozję. Warto zabezpieczyć je przed czynnikami korozyjnymi, np. odpowiednimi powłokami malarskimi.

Mechanizm ochronnego działania powłoki malarskiej

Wśród wymienionych wcześniej podstawowych metod i środków ochrony przed korozją do najbardziej rozpowszechnionych należy ochrona za pomocą powłok malarskich.

Powłoki malarskie są również najstarszym sposobem zabezpieczenia przed korozją. Ponieważ najczęściej stosowanym materiałem konstrukcyjnym jest stal węglowa, poniższe uwagi dotyczyć będą tylko mechanizmu działania ochronnego powłoki na stali. Jak wiadomo, korozja żelaza zostanie zahamowana, jeśli powstrzyma się proces katodowy lub anodowy albo znacznie zwiększy się odporność wewnętrzną elektrolitu. Zostało stwierdzone przez wielu badaczy, że powłoki malarskie nie izolują powierzchni metalu od otoczenia, lecz przepuszczają w zbyt dużym stopniu wodę i tlen, aby mogły zahamować proces korozji.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Rodzaje procesów korozyjnych zachodzących w konstrukcjach maszyn drogowych

Maszyny drogowe, z racji pełnionych funkcji są w większym stopniu niż inne pojazdy narażone na zniszczenia o charakterze korozji. W celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony i utrzymania dobrego stanu technicznego, a tym samym potencjału użytkowego, dobrze jest poznać podstawowe informacje na temat korozji, która jest złożonym zjawiskiem.

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Efektywne planowanie konstrukcji nawierzchni

Wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni drogi nie jest sprawą prostą. Wielu projektantów zapomina o dokładnej analizie w tym zakresie, a co gorsza – bywa, że w przetargach z góry narzucone są konkretne rozwiązania. Rodzi to później wiele omawianych w artykule problemów, których można byłoby uniknąć, gdyby rozpocząć planowanie od dokładnej analizy realnej sytuacji i potrzeb społeczności.