Projektowanie

Efektywne planowanie konstrukcji nawierzchni

Wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni drogi nie jest sprawą prostą. Wielu projektantów zapomina o dokładnej analizie w tym zakresie, a co gorsza – bywa, że w przetargach z góry narzucone są konkretne rozwiązania. Rodzi to później wiele omawianych w artykule problemów, których można byłoby uniknąć, gdyby rozpocząć planowanie od dokładnej analizy realnej sytuacji i potrzeb społeczności.

W ostatnich kilkunastu latach obserwujesię bardzo dynamiczny rozwój budownictwa– nie tylko drogowego, ale również, a nawet przede wszystkim budownictwa mieszkalnego. Powstaje wiele nowych budynków, zarówno jednorodzinnych, jak i bliźniaczych, a także wiele całkowicie nowych osiedli na terenach, gdzie jeszcze dziesięć lat temu były szczere pola i łąki.

Jest to duże wyzwanie dla zarządców dróg,którzy muszą stworzyć infrastrukturę dopasowaną do potrzeb mieszkańców. Jednocześnie powinni starać się myśleć możliwie jak najbardziej przyszłościowo i planować, jak może wyglądać stopień zurbanizowania obszaru w perspektywie 10- czy 20-letniej. Oczywiście czasem nie jest to możliwe i raz udaje się to z lepszym, a raz z gorszym rezultatem.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Drogi dla rowerów a inne urządzenia infrastrukturalne

Projektując drogi dla rowerów, należy zawsze brać pod uwagę warunki lokalne i natężenie ruchu, ale również dostępność obszaru, skrócenie dojazdu i zapewnienie konkurencyjności roweru wobec samochodu. Z założenia powinny być one dwukierunkowe, jednak nie zawsze poprowadzenie dwukierunkowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy jest prawidłowym rozwiązaniem.

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (43) 2019

Czy na pewno dostrzegamy potrzeby pieszych?

W ostatnim czasie można zauważyć coraz większe zainteresowanie problemami pieszych, szczególnie w odniesieniu do terenów miejskich. Wiele większych miast publikuje własne specyfikacje dotyczące jednolitych zasad projektowania i wykonawstwa dróg rowerowych i chodników. W artykule omówiono kilka wybranych aspektów związanych z infrastrukturą przeznaczoną dla pieszych, które nie zawsze są prawidłowo uwzględniane przez projektantów i inwestorów.