Technologie

Bezpieczne drogi. Systemy tuneli i ścianek naprowadzających dla płazów i małych zwierząt ACO PRO oraz skuteczne systemy zadządzania wodą opadową.

Rozwój cywilizacji spowodował, iż wiele siedlisk przedstawicieli płazów i małych zwierząt, poprzecinanych jest drogami komunikacyjnymi. Bezpiecznym i skutecznym środkiem zapewniającym ochronę oraz przetrwanie gatunków jest budowa systemów umożliwiających sezonowe migracje przedstawicielom herpetofauny. Dlatego firma ACO, światowy lider w technologii odwodnień, oprócz kompleksowego systemu zarządzania wodami powierzchniowymi stworzyła systemy ACO PRO dedykowane ochronie płazów i małych zwierząt.

Grupa ACO jest jedną z wiodących firm na rynku technologii odwadniania. To globalna firma rodzinna, która patrzy na rynek z bliska. Trzon globalnej działalności stanowi 37 zakładów produkcyjnych położonych m.in. w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii, Czechach, Stanach Zjednoczonych i Chinach. ACO posiada biura sprzedaży i marketingu w ponad 47 krajach. Dzięki temu, że na rynki patrzymy „oczami naszych klientów” możemy zapewnić optymalne rozwiązania dla realizowanych przez nich projektów. Bazując na naszym globalnym doświadczeniu w dziedzinie odwadniania, które chroni ludzi przed wodą, coraz częściej postrzegamy naszą misję jako ochronę wody przed ludźmi. Dzięki systemowi ACO WaterCycle, ACO dostarcza systemy, które zbierają lub odprowadzają, oczyszczają, zatrzymują i ostatecznie ponownie wykorzystują wodę.

ACO przyczynia się do zachowania czystych wód gruntowych jako istotnego zasobu i wnosi wkład w świat przyszłości. W Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, ONZ określiła poprawę jakości wody jako jeden z 17 celów zrównoważonego rozwoju. Zmiany klimatyczne stawiają nas przed wyzwaniami, na które reagujemy poprzez nieustanne opracowywanie innowacyjnych rozwiązań.

Każdy produkt w ACO WaterCycle jest niezbędnym ogniwem, które w sposób bezpieczny kontroluje obieg wody. Przechodząca wzdłuż całego łańcucha woda jest w sposób ekologiczny i ekonomiczny ponownie wykorzystywana. ACO WaterCycle umożliwia ponowne wykorzystanie wody zamiast jej uwalniania. Ten krok jest decydujący dla orientacji na zrównoważony rozwój, w rozumieniu ACO. we care for water. ACO oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania wodami powierzchniowymi, które mają za zadanie w zaplanowany sposób gromadzić, transportować, podczyszczać i ponownie uwalniać wodę deszczową do środowiska w celu przywrócenia naturalnej cyrkulacji wodnej.

Coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk atmosferycznych wymaga projektowania bardziej zaawansowanych metod zagospodarowania wody deszczowej. W tej dziedzinie ACO tworzy rozwiązania systemowe, które działają w obie strony: neutralizują negatywne skutki deszczów nawalnych, a jednocześnie umożliwiają właściwe zagospodarowanie wody deszczowej z punktu widzenia ekologii i ekonomii. Rozwiązania materiałowo-technologiczne budowy i użytkowania dróg powinny być przyjazne dla środowiska i nie generować jego degradacji w obszarze lokalnych ekosystemów. Intensywna eksploatacja dróg i ulic wymaga zastosowania kompleksowych, trwałych i bezproblemowych w użytkowaniu systemów zarządzania wodą. Do zastosowania w drogach i ulicach ACO stworzyło dedykowane rozwiązania zaprezentowane na Drogi i ulice - ACO City.

Wśród proponowanych systemów, najnowsze rozwiązania to m.in:

Systemy odwodnień i przejść dla płazów ACO PRO wykonane są z polimerbetonu, który nie zawiera cementu ani zbrojenia. Materiał ten w znacznej części stanowi mieszaninę składników o pochodzeniu mineralnym, takich jak: kwarc, bazalt i granit. Składniki polimerbetonu rozdrobnione są do określonej wielkości ziaren i łączone ze sztuczną żywicą. Szczególna receptura oraz najnowocześniejsza technologia wytwarzania pozwalają polimerbetonowi ACO uzyskać nadzwyczajne właściwości:

*wytrzymałość na zginanie: > 22 N/mm2 * wytrzymałość na ściskanie: > 90 N/mm2 * moduł Younga: ok. 25 kN/mm2 * gęstość: 2,1-2,3 g/cm3 * odporność chemiczna: wysoka * porowatość: ok. 25 µm * klasa stopnia mrozoodporności*: F1000 (Badania wg. procedury z normy PN-88/B-0625).

Śliskie i gładkie powierzchnie wewnętrzne kanałów z polimerbetonu ACO pozwalają na szybki odpływ wody razem z mogącymi się osadzić cząsteczkami nieczystości, dając efekt samoczyszczenia oraz ułatwiając konserwację kanału. Polimerbeton ma nasiąkliwość równą zeru, przez co jest absolutnie szczelny. Osadzająca się woda wysycha bardzo szybko, dzięki czemu wykluczone są tzw. szkody mrozowe. Jak wynika z tabel odporności chemicznej polimerobeton jest odporny na agresywne media bez dodatkowych powłok i nawet w ekstremalnych warunkach jest trwały i może być wszechstronnie stosowany.

Polimerbeton, dzięki swojej długowieczności, może podlegać recyclingowi i jako gruz powrócić do procesu produkcyjnego. Urząd d/s ochrony wód i wybrzeża w Szlezwiku-Holsztynie tak zakwalifikował polimerbeton ACO, że jego odpady są traktowane jako normalny gruz budowlany. Polimerbeton jest materiałem gładkim i dlatego bezpiecznym dla wrażliwej i delikatnej skóry małych płazów.

 

System ACO PRO. System zrównoważonych rozwiązań pomagających w zarządzaniu bezpieczeństwem wodnym środowiska naturalnego

Systemy ochrony płazów i małych zwierząt ratują życie. Budowa takich systemów to bezpieczny i skuteczny środek zapewniający ochronę i przetrwanie gatunku. Spełnienie warunków bezpiecznych korytarzy dla zwierząt wymaga indywidualnie projektowanych rozwiązań budowlanych.Równie starannego zaplanowania wymaga dobór materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych oraz proces budowy. Opracowywane produkty muszą nie tylko doskonale odpowiadać potrzebom i zachowaniom migracyjnym zwierząt, ale także spełniać wszelkie wymogi techniczne.
 

 Profesjonalne systemy oferowane przez ACO pomagają dbać o życie ropuch, żab i innych małych zwierząt, przyczyniając się w istotnym stopniu do ochrony dzikiej przyrody. Płazy i małe zwierzęta przemieszczają się wolno i mogą spędzać dość długi czas na pokonywanych drogach, co powoduje, iż wiele z nich ginie pod kołami pojazdów. W niektórych przypadkach może to doprowadzić nawet do wyginięcia ich całych lokalnych populacji. Zwierzęta pojawiające się na drodze to także ryzyko dla kierowców, którzy dostrzegając je w ostatniej chwili, gwałtownie skręcają, by je ominąć lub ostro hamują.

 


ACO PRO to systemy tuneli i ścianek naprowadzających dla płazów i małych zwierząt. Tunel ACO PRO wykonany z polimerobetonu z panelem wejściowym umożliwia bezpieczne przejście dla zwierząt, zwłaszcza dla płazów, spełnia również wiele dodatkowych, niezbędnych kryteriów, takich jak najkrótsza długość tunelu, materiał, z którego jest wykonany (nie może on powodować wysuszania zwierząt), temperatura w tunelu ma być zbliżona do temperatury otoczenia, elementy tunelu nie powinny zawierać metalu (aby zapobiegać dezorientacji zwierząt). Tunel ACO PRO KT 500 spełnia wszystkie te wymogi, ponieważ jest wykonany z polimerbetonu. System ten może być stosowany także w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych, ponieważ polimerbeton nie jest nasiąkliwy dla wody.

Wejście tunelu wraz ze standardowym, względnie krótkim elementem tunelu tworzą przejściowy odcinek, który poprzez szczeliny wlotowe w górnej powierzchni umożliwia dopasowanie temperatury, wilgotności i światła do lokalnych warunków. Tym samym rozwiązany został problem wysychania środka tunelu z jednoczesnym zmniejszeniem fali przepływającego powietrza. Płazy, gady i małe ssaki napotykając na system ścianek naprowadzających ACO PRO LEP docierają do wejścia tunelu. Wejście ma kształt stożka, który naprowadza zwierzęta do wnętrza tunelu.

Niemal wszystkie trasy przebiegu ogrodzenia można tworzyć bez konieczności cięcia elementów. Montaż we wszystkich warunkach topograficznych. Można je instalować w trudnym terenie, na poboczu dróg, na odpowiednio zagęszczonym żwirze lub kruszywie, bez fundamentu betonowego. Rozwiązanie takie jest przyjazne dla środowiska i może być stosowane również w pobliżu drzew. Istotną część systemu ogrodzeń stanowią prawidłowe ich zakończenia.

 

Ścianka naprowadzająca ACO PRO LEP 100 posiada podwójne zabezpieczenie w poziome uniemożliwiające zwierzętom wspinanie się na nią i zapobiegające przechodzeniu na drugą stronę. Wąskie pionowe szczeliny służą do przesiąkania/penetrowania wody między szczelinami obszaru z tyłu ogrodzenia, co skutecznie zapobiega nasycaniu nasypu i powoduje zwiększoną wytrzymałość systemu na obciążenia. Specjalne szczeliny w polimerbetonowych płytach służą zarówno do odwadniania jak i nawadniania.

 

Regulacja bilansu wodnego. Funkcję regulatora nadwyżki wody spełnia płyta denna ACO PRO KS - płyta polimerbetonowa ze szczelinami. Odcinek tunelu przykryty ziemią staje się w czasie suszy zbiornikiem z wodą. Woda może odparowywać tylko przez szczeliny odsłoniętej powierzchni. Płyty denne tunelu ACO kształtują w połączeniu z dużymi elementami o przekroju prostokątnym lub okrągłym odporną na erozję powierzchnię komunikacyjną. Spełniają zadanie wymiany wilgoci pomiędzy stykającą się z podłożem częścią dolną, a mającą dostęp do powietrza częścią górną. Płyty denne tunelu nie są powierzchnią parowania, ponieważ woda nie może przez nie przenikać. Jest to korzystne dla licznych płazów i małych zwierząt. Materiał, z jakiego są wykonane, polimerbeton to idealna alternatywa dla oddychających skórą płazów ponieważ jest nienasiąkliwy - nie odbiera wilgoci ze skóry, jest gładki, płazy nie są narażone na zranienia w trakcie przemieszczania po jego nawierzchni, nie ma stalowego zbrojenia, które mogłoby zaburzyć orientację płazów w terenie.

Systemy ścianek naprowadzających dla dzikich zwierząt są często przecinane bocznymi drogami i podjazdami. Konieczne są wówczas specjalne rozwiązania utrzymujące efekt bariery, tzw. stoprynny, np. ACO PRO SR 400 G. Działają one na dwa sposoby – jako tunel do prowadzenia zwierząt wzdłuż ścianki naprowadzającej oraz – jako krata, która ma na tyle duże otwory, by małe zwierzęta mogły bezpiecznie spaść do kanału, nie wchodząc na główną drogę. Specjalny kształt uniemożliwia małym zwierzętom przejście ponad kanałem, ponieważ wszystkie pręty nośne są zagłębione.

Bezpieczeństwo użytkowania. Stoprynny ACO PRO SR 400 G są odporne mechanicznie i wytrzymują duże obciążenia – zastosowana krata była testowana pod obciążeniem 400 kN. Montaż stoprynny jest możliwy nawet w przypadku dróg o stromym nachyleniu. Sąsiadująca powierzchnia drogi może być wykonana z asfaltu, betonu, płyt chodnikowych lub żwiru. Żeliwne krawędzie chronią wszystkie elementy betonowe kanału, które mają kontakt z pojazdami.

System ACO PRO to bezpieczne przejścia pod ulicami dla płazów i małych zwierząt.

 

 

 

 

Wsparcie projektowe ACO City, miasto zaprojektowane po to, aby sprostać wymaganiom przyszłości.

Projektując spójne systemy zrównoważonych rozwiązań pomagających w zarządzaniu bezpieczeństwem wodnym zarówno środowiska naturalnego, jaki ludzi, firma ACO stworzyła przestrzeń ACO City, w której rozwiązania dedykowane specjalistycznym obiektom tworzą spójną odpowiedź na aktualne wyzwania projektowe i klimatyczne.

W ACO City wiemy, że zarządzanie wodą to kluczowy aspekt zrównoważonego miasta. Wpływa ono bowiem nie tylko na kształtowanie powierzchni publicznych, ich użyteczność i bezpieczeństwo (m.in. przeciwpowodziowe), ale także na zdrowie i jakość życia mieszkańców. Bo woda to życie, które jest w ciągłym ruchu. Woda to nasza pasja. ACO. we care for water.

 

 

 


Grupa ACO jest jedną z najbardziej cenionych firm na rynku technologii odwadniania, oszczędnego i skutecznego oczyszczania oraz kontrolowanego uwalniania i ponownego użycia wody. Jest obecna w ponad 40 krajach, posiada 30 zakładów produkcyjnych na czterech kontynentach. Firma oferuje rozwiązania dedykowane do szerokiej gamy segmentów rynku między innymi biurowców, budownictwa wielorodzinnego, infrastruktury miejskiej, obiektów sportowych oraz miejsc ochrony przyrody.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Ponganis,
Specjalista ds. Marketingu w ACO Poland
Tel: 602 399 515
Email: Magdalena.Ponganis@aco.pl

 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE