Technologie

Nowe technologie i aktualne tendencje w zakładaniu zieleni przydrożnej

Wzrost świadomości społecznej w kwestii znaczenia zieleni w miastach przyczynia się do kształtowania przestrzeni w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Drzewa, krzewy i rośliny zielne pełnią ważne funkcje, zyskując wymierną wartość. Stają się elementem infrastruktury, dlatego ich kształtowanie jest przemyślane. Zielona aleja czy pas trawnika przy drodze nie są już tylko ozdobą. Za pomocą roślin rozwiązuje się szereg problemów środowiska miejskiego, takich jak nadmierny spływ powierzchniowy wód opadowych, susze miejskie, ekstremalne warunki termiczne, słabe przewietrzanie itp.

Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym poprawia się także stan roślin. Dotychczas takie innowacyjne rozwiązania tworzone zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju były drogie w wykonaniu i wymagały znacznych nakładów finansowych na utrzymanie. Obecnie bierze się pod uwagę także względy ekonomiczne.

Technologie dla trawników

Zielone pobocza dróg bardzo często porasta trawa. W ekstremalnych warunkach przyulicznych, a zwłaszcza na skarpach i w rowach melioracyjnych tradycyjne metody zakładania trawników się nie sprawdzają. Oprócz siewu i darniowania coraz częściej korzysta się z nowoczesnych technik, takich jak biowłóknina, geosyntetyki czy hydrosiew.

Funkcję wzmacniającą i zadarniającą pełni rozłożenie biowłókniny, czyli maty z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, zawierającej nasiona roślin trawiastych i motylkowych. Zabezpiecza ona powierzchnię skarpy przed erozją wodną i wietrzną – nawet w przypadku gwałtownych nawałnic. W zależności od warunków terenowych można dobrać mieszanki nasion odpowiednich roślin. Do zalet wykorzystania tej techniki można zaliczyć także ograniczenie rozwoju chwastów i możliwość magazynowania materiału nawet przez kilka miesięcy. Biowłóknina nie znalazła powszechnego zastosowania ze względów ekonomicznych. Wśród wad metody można wymienić: pracochłonność, konieczność zużycia ziemi urodzajnej pod biowłókninę, wysokie koszty nabycia i pielęgnacji w okresie wschodów nasion (ok. 6 tygodni).

Dużą skuteczność wzmacniającą osiąga się przy wykorzystaniu geosyntetyki. Jednak jest to metoda zarówno koszto-, jak i pracochłonna z uwagi na konieczność rozłożenia ziemi, maty i ponownego przykrycia ziemią z nasionami roślin. Położona mata nie zabezpiecza ziemi przed utratą wilgoci, więc i w tym przypadku należy podlewać wschodzące trawy.

Ciekawym rozwiązaniem stosowanym w celu wykorzystania powierzchni trawiastych do czasowego postoju pojazdów lub jako dróg pożarowych jest netlon. To system wzmacniania warstwy korzeniowej naturalnej trawy zwiększający odporność i trwałość murawy

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (13) 2014

Zimowe spękania nawierzchni

Jak co roku, po zakończeniu okresu zimowych mrozów, obserwujemy na polskich drogach liczne uszkodzenia w postaci spękań, ubytków, wykruszeń itp. Mimo tego, że problem pojawia się co sezon, nadal nie jest traktowany z należytą uwagą przez zarządców dróg oraz samych projektantów i wykonawców nawierzchni asfaltowych. W artykule omówiono podstawowe mechanizmy powstawania spękań warstw bitumicznych związanych z oddziaływaniem niskich temperatur, co ma nierozerwalny związek z wpływem wody opadowej i roztopowej.