Projektowanie

GRANICA PRZESTRZENNA PASA DROGOWEGO

O ile w płaszczyźnie poziomej można określić pewne, sztywne ramy pasa drogowego, takie jak stwierdzenie, że granicę pasa drogowego wyznacza granica działki ewidencyjnej, tak w przypadku płaszczyzny pionowej nie jest to już takie oczywiste. Każdy rodzaj zajęcia pasa drogowego należy rozpatrywać indywidualnie, bowiem - w ocenie autora - nie każda forma wejścia w przestrzeń, w której znajduje się również przestrzenna granica pasa drogo­wego stanowi ingerencję w pas drogowy.

Przepisy ustawy o drogach publicznych pozwalają na dość dowolną interpretację przedmiotowego zagadnienia, dość ogólnikowo traktując ten problem poprzez definicję pasa drogowego zawartą w art. 4 pkt. 1), która mówi, że pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią , w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Jak widać, definicja pozwala na dużą dowolność w określaniu granic pasa drogowego, a brak jednolitych rozwiązań uniemożliwia jednoznaczne wyjaśnienie problemu. Z jednej strony, w przypadku drogi gruntowej bez latarni, infrastruktury podziemnej itp., pas drogowy mógłby istnieć wyłącznie na płaszczyźnie poziomej (w przestrzeni zlokalizowana jest tylko droga), z drugiej zaś, w momencie jego zajęcia np. słupem reklamowym, wysokość pasa drogowego będzie stanowił ostatni element konstrukcji reklamy. O ile naniesienia posadowione na gruncie jednoznacznie wskazują zajęcie pasa drogowego, o tyle naniesienia nadwieszone (reklamy, balkony, anteny satelitarne itp.) już niekoniecznie. Z kolei naniesienia znajdujące się pod powierzchnią, na której określono granice pasa drogowego, wydają się rzeczywiście pasem nieograniczonym. Wszystko zależy od sposobu ich oddziaływania na pas drogowy. Nie da się zatem jasno wskazać jednolitego wzorca określającego, na jakiej konkretnie wysokości (bądź na jakiej głębokości) przebiegają granice przestrzenne pasa drogowego. W rozważaniach nad tym, jak wysoko (i jak głęboko) sięga pas drogowy, należy odwołać się do jego funkcjonalnej roli.

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA wrzesień-październik | 5 (52) 2020

RODZAJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWYCH- JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ PRZY BUDOWIE DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH

W ostatnich latach została przełamana monokultura w zakresie stosowanych przy budowie dróg technologii nawierzchni. Dominujące na polskich drogach nawierzchnie podatne nie są już jedynym nasuwającym się wyborem, poprawiła się świadomość co do możliwości stosowania innych rozwiązań.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI wrzesień-październik | 5 (52) 2020

DROGA - DROGA CZY TANIA. DOBRY PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

Na wstępie – tytułem wprowadzenia – zajmując się tylko drogą kołową «drogą dla pojazdów» – rozważania:

  • czy nazwa „droga” przyjęła się dlatego, że jej wykonanie jest drogie, a nie tanie;
  • czy naprawdę nie stać nas na dobre drogi, bo są drogie;
  • co możemy zrobić, aby mieć dobre tanie drogi;
  • czy tania droga w realizacji/budowie musi być droga w utrzymaniu;
  • co zrobić, by tania droga w realizacji/budowie była dobra i tania w eks­ploatacji.