Projektowanie

DROGA, DROGA CZY TANIA- UTRZYMANIE NAWIERZCHNI

Dobry projekt jest niezbędnym pierwszym krokiem dla zapewnienia trwałości eksploatacyjnej. Jednak podstawą do przyjęcia rozwiązania konstrukcyjnego powinna być rzetelna diagnostyka stanu nawierzchni. W artykule o tym jak ważna jest książka drogi – gromadząca dane historii budowy i utrzymania nawierzchni – będąca podstawą do racjonalnego zarządzania m.in.: finansami.

Artykuł jest kontynuacją rozpoczętego cyklu.

TRWAŁOŚĆ EKSPLOATACYJNA

Dobry projekt konstrukcji nawierzchni, uwzględniając uwagi ujęte we wcześniejszych rozważaniach, zapewnia spełnienie wymagań trwałości eksploatacyjnej konstrukcji nawierzchni, czyli daje pewność, że stan graniczny nośności i przydatności do użytkowania nie będzie przekroczony w założonym okresie jej eksploatacji. Można stwierdzić, że dobry projekt jest tym podstawowym, niezbędnym pierwszym krokiem dla zapewnienia trwałości eksploatacyjnej , gdyż określenie eksploatacja drogi obejmuje wszystkie działania techniczne i organizacyjne mające na celu umożliwienie jej wypełniania wymaganych funkcji, włącznie z koniecznym dostosowaniem do zmian warunków zewnętrznych (w ujęciu teoretycznym wg S. Legutko eksploatacja to ciąg działań, procesów i zjawisk związanych z wykorzystywaniem obiektów technicznych przez człowieka). Tym samym eksploatacja drogi jest to wykorzystywanie drogi zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami funkcjonalnymi, utrzymywanie w stanie zdatności oraz przywracanie jej wymaganych właściwości funkcjonalnych przez przeglądy, regulacje, konserwacje, naprawy i remonty. Powyższe zasady reguluje ustawa Prawo budowlane [1] i wypływające z niej odniesienia do wymagań technicznych dotyczących eksploatacji dróg, zasad prowadzenia ewidencji, diagnostyki nawierzchni oraz techniki pomiaru cech nawierzchni.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI marzec-kwiecień | 2 (55) 2021

MIESZANKI ZWIĄZANE W ŚWIETLE AKTUALNYCH NORM ORAZ WYTYCZNYCH TECHNICZNYCH WT -5

Mieszanki związane stanowią integralną część konstrukcji drogowej. W przypadku dróg gminnych, powiatowych czy miejskich nie ma obowiązku stosowania się do takich wytycznych, jakie obowiązują na drogach krajowych i autostradach. Natomiast wiadome jest, że konstrukcja drogowa powinna być zaprojektowana w sposób umożliwiający jej ciągłą i bezawaryjną eksploatację.