Prawne Zeszyty Drogowe

Zmiany w przepisach o drogach publicznych?

Rada Ministrów przyjęła 25 października br. projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. Co zmieni się dla zarządców dróg, jeśli nowe prawo wejdzie w życie?

Obecnie drogi publiczne należące formalnie do jednostek samorządu terytorialnego nie są budowane oraz utrzymywane w interesie tych jednostek lub ich mieszkańców, ale w interesie wszystkich użytkowników dróg, a więc obywateli danego państwa i nie tylko. Nie ulega więc wątpliwości, iż prezydent miasta na prawach powiatu, działający jako starosta w postępowaniach administracyjnych zmierzających do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, działa jako organ administracji publicznej, a nie jako organ reprezentujący miasto czy gminę jako osobę prawną. Obecny stan rzeczy nie sprzyja inwestycjom.

Co ulegnie zmianie?

Projekt rządowy nowej ustawy przewiduje zmiany w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) oraz ustawie z 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.).

Zmiany te spełniają postulaty wielu samorządów, które w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne pragną przeznaczyć środki finansowe na inicjowanie realizacji zadań (np. budowy chodników, ścieżek rowerowych itp.) przy drogach zarządzanych przez innych zarządców np. drogach krajowych pozostających pod opieką Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Dodatkowym uzasadnieniem dla wprowadzenia jednoznacznych rozwiązań są sytuacje, w których władze lokalne, mając na względzie konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze np. gminy i dysponując środkami publicznymi, zwracają się do innych zarządców dróg publicznych z wnioskiem o umożliwienie realizacji ciągu pieszo-rowerowego lub dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w pasach drogowych dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Pomimo zasadności realizacji tych przedsięwzięć, z uwagi na nieprecyzyjne przepisy w tym zakresie, nie są one realizowane na podstawie porozumień ze względu na wątpliwości interpretacyjne dotyczące podstaw prawnych dla finansowania przez gminy elementów infrastruktury drogowej dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. W przypadku braku środków na przedmiotowe inwestycje w budżecie właściwego zarządcy drogi, realizacja tych przedsięwzięć jest niemożliwa.

Prowadzi to do sytuacji, w której samorząd lokalny, dysponując środkami finansowymi na realizację zadania, nie może

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (29) 2016

Zimowe utrzymanie dróg. Jak najskuteczniej usunąć śnieg z nawierzchni?

Tytułowe pytanie spędza sen z powiek niemalże wszystkim zarządcom oraz podmiotom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg w sezonie zimowym. Na szczęście istnieje kilka satysfakcjonujących rozwiązań zwiększających przejezdność dróg i bezpieczeństwo ich użytkowników podczas opadów śniegu – jednym z nich jest wykorzystanie profesjonalnych maszyn.

listopad-grudzień | 6 (29) 2016

Wielofunkcyjne rozwiązania na zimę

Artykuł sponsorowany. „Zima zaskoczyła drogowców” – to słowa, których nie chciałby usłyszeć w zbliżającym się sezonie zimowym żaden zespół odpowiedzialny za odśnieżanie i zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Aby pierwsze opady śniegu nie były ani zaskoczeniem, ani problemem, trzeba wcześniej pomyśleć o wyposażeniu naszego miasta czy gminy w odpowiednie urządzenia.