Nasz ekspert udziela odpowiedzi

Przemysław Gogojewicz udziela odpowiedzi na Państwa pytania

W przypadku realizacji celów publicznych niemal zawsze do- chodzi do nieuchronnej kolizji interesu publicznego i interesów indywidualnych. Co do zasady w tego rodzaju sytuacji prymat przyznany zostaje interesowi publicznemu, chyba że zakres planowanej ingerencji w prawo podmiotowe doprowadziłby do naruszenia jego istoty (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP).

W przypadku realizacji celów publicznych niemal zawsze do- chodzi do nieuchronnej kolizji interesu publicznego i interesów indywidualnych. Co do zasady w tego rodzaju sytuacji prymat przyznany zostaje interesowi publicznemu, chyba że zakres planowanej ingerencji w prawo podmiotowe doprowadziłby do naruszenia jego istoty (art. 64 ust. 3 Konstytucji RP).

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

MOBILNE RECYKLERY STOSOWANE DO POZIMOWYCH NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG

W ślad za zimowym utrzymywaniem dróg i ulic w sezonie wczesnowiosennym pojawia się problem ubytków powstających w nawierzchniach drogowych, szczególnie tych wykonanych z mas bitumicznych. Jednymi z pierwszych maszyn wykorzystywanych do utrzymywania dróg po sezonie zimowym są mobilne recyklery nawierzchni mineralno-bitumicznej. W niniejszym artykule, w ślad za dostępną w tym temacie literaturą, przyjrzymy się problematyce efektywnej i bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu recyklerów asfaltu, a więc maszyn przeznaczonych do ponownego przerobu zerwanej nawierzchni asfaltowej.

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (74) 2024

POZIMOWE ZABIEGI HIGIENICZNO-SANITARNE W KONTEKŚCIE UTRZYMANIA DRÓG

Corocznie w okresie marca, kwietnia, a czasem również końca lutego powraca problem związany z koniecznością posprzątania na drogach po akcji zimowego utrzymywania dróg. Znamy wiele technik i sposobów na pozimowe sprzątanie dróg gminnych i powiatowych oraz miejskich ulic. Lecz czy zawsze techniki te są skuteczne, efektywne ekonomicznie, a także czy idą w parze z ekologią? W niniejszym artykule wskazano i opisano kilka sposobów na to, jak szybko i efektywnie posprzątać drogi i ulice.