Listy od Czytelników

Zgłoszenie robót, czy pozwolenie na budowę?

   Szanowni Państwo,

   pozwalam sobie przesłać pytanie, które mogłoby być tematem poruszanym na łamach kolejnych wydań „Dróg Gminnych i Powiatowych”. Dla nas, zarządców dróg w gminach, uzyskanie odpowiedzi jest niezmiernie ważne.

   W dotychczasowej praktyce, jako zarząd dróg gminnych, przygotowując inwestycje drogowe, których zakres robót ograniczał się tylko do działek stanowiących własność gminy i działki te stanowiły pas drogowy, składaliśmy do Starostwa Powiatowego tylko tzw. „zgłoszenie robót” i odpowiednią dokumentację budowlaną. Po 30 dniach od zgłoszenia robót mogliśmy przystąpić do realizacji zadania. Roboty te polegały na położeniu nowej warstwy asfaltowej (z krawężnikami lub bez) na istniejącej drodze gruntowej utwardzonej np. tłuczniem kamiennym.

   W tym roku otrzymaliśmy sygnał ze Starostwa Powiatowego, że w br., w przypadku opisanym powyżej, będziemy zmuszeni uzyskać pozwolenie na budowę. Kto ma rację?

Za odpowiedź z góry dziękuję.

Autor listu udostępnił swoje dane tylko do wglądu redakcji.

Na pytanie czytelnika odpowiada Przemysław Gogojewicz, radca prawny, autor licznych publikacji z zakresu prawa budowlanego, adresowanych m.in. do instytucji, ekspert prawa gospodarczego, właściciel kancelarii specjalizującej się w prawie budowlanym, prawie cywilnym, prawie pracy i prawie podatkowym.

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw odwołać się do prawnej definicji przebudowy drogi, która – zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy Prawo budowlane – nie wymaga pozwolenia na budowę. Art. 3 pkt 7a tejże ustawy precyzuje, iż przebudową jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, bądź liczba kondygnacji. W przypadku dróg dopuszczalne są zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Natomiast, zgodnie z art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm), przebudową drogi jest wykonywanie robót, w wyniku których następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego. Reasumując: przebudową drogi będzie wykonanie robót budowlanych niewymagających zmiany granic pasa drogowego, w wyniku których nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, np. poprzez wykonanie jej oświetlenia. Takie roboty budowlane wymagają

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20  Strona 21  Strona 22

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (25) 2016

Przepusty i kanały

Naprawy bezwykopowe przepustów i przewodów kanalizacyjnych umożliwiają szybkie oraz tanie przeprowadzenie renowacji, i to bez ryzyka powstawania ulicznych korków. Zarządcy dróg często wybierają technologie reliningu i napraw rękawami nasączonymi żywicą. Jak je stosować, by uniknąć problemów wykonawczych, które mogą zwiększyć koszt przeprowadzenia prac?