bezpieczeństwo ruchu drogowego

BHP PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ PRZY DROGACH (CZ. 1)

Pracownik wykonujący pracę na drogach samorządowych (powiatowych i gminnych) często bywa narażony na różnego rodzaju sytuacje niebezpieczne, np. z racji niewłaściwego użycia sprzętu czy też przy podejmowaniu pracy na moście czy wiadukcie bez właściwego zabezpieczenia. To samo dotyczy wykonywania prac ziemnych czy podziemnych. Właściwe przestrzeganie norm i przepisów związanych z pracami drogowymi jest przedmiotem niniejszego tekstu. Podstawą BHP pracownika jest w tym przypadku rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

  • jakie są wytyczne dotyczące robót z zastosowaniem żurawi lub urządzeń  załadowczo-wyładowczych na drogach,
  • jaką temperaturę w kabinie powinien zapewnić pracodawca,
  • jak wygląda kwestia używania uszkodzonych narządzi do prac drogowych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DROGI SAMORZĄDOWE 2024 ZA NAMI! RELACJA Z WYDARZENIA

13 czerwca 2024 r. w centrum konferencyjno-szkoleniowym BusinessWell w Poznaniu odbyła się III ogólnopolska konferencja „Nowe zasady projektowe dróg w praktyce samorządów 2024” zorganizowana przez naszą redakcję. Wydarzenie obfitowało w 12 ciekawych prelekcji ekspertów z zakresu drogownictwa. Zapraszamy do zapozna- nia się z relacją z wydarzenia, w którym uczestni- czyło blisko 120 osób.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (75) 2024

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ UDZIELA ODPOWIEDZI NA PAŃSTWA PYTANIA

Zarząd powiatu jest zarządcą drogi powiatowej i to do jego kompeten- cji należy dbałość o drogę powiatową. Zarządca drogi jest organem jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Zatem zarząd powiatu jako organ jest zobowiązany do usunięcia martwego zwierzęcia bezdomnego domowego lub gospodarskiego. Jeśli natomiast znany jest właściciel takiego zwierzęcia, można go obciążyć kosztami tego usunięcia.