Utrzymanie dróg

ZARZĄDCA DROGI A COVID-19 EUROPEJSKIE WYTYCZNE W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Od marca tego roku tematem numer jeden jest koronawirus – SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Podobnie jak SARS i MERS – wirus SARS-CoV-2 najprawdopodobniej rozprzestrzenia się drogą kropelkową na odległość ok. 2 m. Z tego też powodu zalecana jest dezynfekcja powierzchni i przedmiotów, z którymi mamy częsty kontakt, takich jak blaty, klamki, klawiatury komputerów czy dziecięce zabawki. Jak w tej sytuacji wyglądają obowiązki zarządcy drogi?

Czyszczenie a dezynfekcja
Określenie „czyszczenie” odnosi się do usuwania brudu i zanieczyszczeń z różnych powierzchni, natomiast „dezynfekcja” to niszczenie zaraźliwych bakterii chorobotwórczych środkami chemicznymi. Do tej pory do obowiązków zarządcy drogi należało czyszczenie powierzchni dróg i urządzeń z nimi związanych. Dziś do tych obowiązków doszła również dezynfekcja, którą w celu walki i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 powinno przeprowadzać się w miejscach szczególnego natężenia ruchu pieszych, dlatego też w niektórych miastach Polski przeprowadzana jest dezynfekcja ulic i wiat przystankowych komunikacji miejskiej. W Warszawie od kwietnia przeprowadzane jest ozonowanie ulic, w Krakowie pracownicy MPO odkażają ulice, wiaty przystankowe i m.in. kosze na śmieci za pomocą środka dezynfekującego, podobnie jest też w Rybniku.

W wielu przypadkach odkażanie ulic było inicjatywą własną włodarzy miast, gdyż w Polsce nie było wydanych odpowiednich wytycznych.

Wirus Sars-CoV-2 jest ciągle badany. Nie wiadomo np. czy i ile utrzymuje się na powierzchni drogi. Z tego tez powodu – przeprowadzającprofilaktyczną dezynfekcję ulic – zarządcy dróg powinni wziąć pod uwagę nie tylko ich wielkość, lokalizację czy występujące na danym odcinku natężenie przepływu powietrza, ale winni położyć szczególny nacisk na ochronę pracowników wykonujących odkażanie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW MAGDZIARSKI lipiec-sierpień | 4 (51) 2020 Tekst otwarty

SPECJALISTYCZNA CHEMIA DROGOWA. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE USZCZELNIEŃ NAWIERZCHNI NA ETAPIE BUDOWY,UTRZYMANIA I NAPRAW NAWIERZCHNI - TRANSMAG

W Polsce od ponad 10 lat co roku przybywa wiele kilometrów nowych dróg. Wiele dróg jest przebudowywanych i modernizowanych. Utrzymanie rozwijającej się infrastrukturyw jak najlepszym stanie i zapewnienie jej trwałości jak najniższym kosztem jest wyzwaniem przed którym stają firmy wykonawcze i zarządcy dróg.

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (51) 2020

AUTORSKI SYSTEM ZRASZAJĄCY ZAAPLIKOWANY W ZAMIATARKACH SAMOZBIERNYCH, ZAPOBIEGAJĄCY POWSTAWANIU PYŁÓW PM10 I PM2,5

Wraz z postępującym zanieczyszczeniem środowiska, w wyniku emisji pyłami PM10 oraz PM2,5 bardzo ważnym problemem staje się wprowadzanie wszelkich działań, których celem jest obniżanie emisji tychże pyłów. Pyły te, jak wiadomo, powstają głównie podczas spalania niskiej jakości paliw stałych w kotłach starego typu, ale także podczas prac drogowych, w tym zamiatania ulic i placów.