Utrzymanie dróg

AUTORSKI SYSTEM ZRASZAJĄCY ZAAPLIKOWANY W ZAMIATARKACH SAMOZBIERNYCH, ZAPOBIEGAJĄCY POWSTAWANIU PYŁÓW PM10 I PM2,5

Wraz z postępującym zanieczyszczeniem środowiska, w wyniku emisji pyłami PM10 oraz PM2,5 bardzo ważnym problemem staje się wprowadzanie wszelkich działań, których celem jest obniżanie emisji tychże pyłów. Pyły te, jak wiadomo, powstają głównie podczas spalania niskiej jakości paliw stałych w kotłach starego typu, ale także podczas prac drogowych, w tym zamiatania ulic i placów.

Iość pyłów, przede wszystkim PM10, podczas mechanicznego zamiatania ulic może być znaczna, a więc przekraczająca obowiązujące normy [2], szczególnie w okresie wiosennym, czyli wtedy, kiedy z dróg zbierane są materiały wykorzystywane do posypywania ulic i placów zimą. Pyły te bardzo często są pyłami krzemionkowymi, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka, mają bowiem tendencję do osiadania w płucach, co może przyczynić się do początków choroby nowotworowej.

Wobec powyższego problemu coraz więcej fabrycznie nowych zamiatarek ulicznych wyposażanych jest w systemy redukujące powstawanie pyłów PM10 i PM2,5. Systemy te projektowane są przeważnie w oparciu o dwa założenia:

  •  poprzez stosowanie filtrów papierowych lub tkaninowych, na powierzchni których osadzają się cząstki pyłów PM10 i PM2,5,
  •  poprzez stosowanie wysokociśnieniowych zraszaczy wodnych, wspomagających proces zamiatania oraz jednocześnie mycia nawierzchni.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW MAGDZIARSKI lipiec-sierpień | 4 (51) 2020 Tekst otwarty

SPECJALISTYCZNA CHEMIA DROGOWA. ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE USZCZELNIEŃ NAWIERZCHNI NA ETAPIE BUDOWY,UTRZYMANIA I NAPRAW NAWIERZCHNI - TRANSMAG

W Polsce od ponad 10 lat co roku przybywa wiele kilometrów nowych dróg. Wiele dróg jest przebudowywanych i modernizowanych. Utrzymanie rozwijającej się infrastrukturyw jak najlepszym stanie i zapewnienie jej trwałości jak najniższym kosztem jest wyzwaniem przed którym stają firmy wykonawcze i zarządcy dróg.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (51) 2020

ZARZĄDCA DROGI A COVID-19 EUROPEJSKIE WYTYCZNE W SPRAWIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Od marca tego roku tematem numer jeden jest koronawirus – SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Podobnie jak SARS i MERS – wirus SARS-CoV-2 najprawdopodobniej rozprzestrzenia się drogą kropelkową na odległość ok. 2 m. Z tego też powodu zalecana jest dezynfekcja powierzchni i przedmiotów, z którymi mamy częsty kontakt, takich jak blaty, klamki, klawiatury komputerów czy dziecięce zabawki. Jak w tej sytuacji wyglądają obowiązki zarządcy drogi?