Utrzymanie dróg

TRANSPORT 4.0- JAK ZWIĘKSZYĆ ATRAKCYJNOŚĆ TRANSPORTU MIEJSKIEGO?

Wiele regionów Polski dotknięte jest zjawiskiem określanym przez ekspertów jako wykluczenie komunikacyjne. Charakteryzuje się ono nie tylko brakiem dostępu do dróg i połączeń autobusowych, ale także brakiem infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: chodniki, wiaty przystankowe czy rzetelna i aktualna informacja pasażerska. Szacuje się, ze problem może dotyczyć aż 13,8 mln Polaków. Na poprawę tej sytuacji może wpłynąć koncepcja nazywana Transportem 4.0.

Badania pokazują jak dużym problemem jest dostępność rozkładów jazdy. Informacje o odjazdach autobusów są bardzo rozproszone i trudno dostępne dla osób spoza danego regionu. Niekiedy próżno szukać aktualnych informacji na stronach prywatnych przewoźników, którzy nie aktualizują na bieżąco swoich serwisów. Władze miast, gmin oraz przedsiębiorstwa transportowe muszą mierzyć się także z aktami wandalizmu, takimi jak zrywanie bądź zamazywanie papierowych rozkładów jazdy. Ponadto, szczególnie w trakcie pandemii, widoczny jest problem nieaktualnych plakatów na przystankach.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 22  Strona 23

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE