Utrzymanie dróg

Silniki elektryczne jako źródło napędu ciężkich maszyn drogowych

Maszyny oraz urządzenia elektryczne to obecnie jedne z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów maszyn i urządzeń technicznych. Spotyka się je niemalże na każdym kroku. Ich obecność w naszym życiu – począwszy od wykorzystania w małych urządzeniach AGD, na ciężkich maszynach drogowych kończąc – jest niekwestionowana.

Maszyny elektryczne znalazły zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki: jako prądnice, które przetwarzają energię mechaniczną na elektryczną; przetwornice, głównie transformatory, które zmieniają wartość parametrów energii elektrycznej, i wreszcie jako silniki, które przetwarzają energię elektryczną na energię mechaniczną [1]. Maszynom tym stawiane są różne wymagania eksploatacyjne i rozmaite zewnętrzne warunki pracy – wskutek czego obserwuje się ciągły wzrost ilości wykonywanych egzemplarzy. Liczba istniejących wykonań zwiększa również nieustanny proces ulepszania konstrukcji tych maszyn i stosowanie w nich coraz lepszych materiałów [2].

Podczas projektowania maszyny konstruktor powinien brać pod uwagę wymagania eksploatacyjne, energetyczne oraz warunki środowiskowe, w których produkt finalny ma pracować. Jednocześnie konstruktor musi mieć na uwadze możliwości wykonawcze zakładu, powiązania konstrukcyjne projektowanej maszyny oraz względy ekonomiczne. Nierzadko decyzje konstruktora o ostatecznym wyborze konstrukcji maszyny są wynikiem kompromisu między założeniami technicznymi a wymaganiami eksploatacyjnymi, technologicznymi, ekonomicznymi i specjalnymi [2].

Wraz z rozwojem materiałów magnetycznych oraz rozwojem systemów sterowania obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania maszynami elektrycznymi z magnesami trwałymi. Ten rodzaj maszyn cechuje największa sprawność spośród wszystkich rodzajów maszyn elektrycznych. Są one coraz częściej stosowane i stanowią przedmiot zainteresowania ośrodków badawczych. Silniki te można stosować jako silniki synchroniczne oraz silniki prądu stałego z komutatorem elektronicznym [1].

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE