Utrzymanie dróg

Rola transportu w oczyszczaniu dróg

W działalności przedsiębiorstw i zakładów oczyszczania praca transportowa stanowi drugą co do wielkości pozycję w nakładach, przy czym zarówno koszty pracy, jak i praca transportowa znajdują się w zależności funkcyjnej od warunków transportu. Zasadnicza rola transportu wynika z tego, że głównym zadaniem w oczyszczaniu miast jest transport odpadów i zanieczyszczeń, a podstawowym narzędziem pracy są środki transportu. Z tych względów dla działalności zarządów dróg w aspekcie oczyszczania jezdni istotne znaczenie ma gospodarka transportowa.

Rodzaje transportu

Przez transport rozumie się ogół środków i czynności służących do przemieszczania ładunków lub osób z jednego miejsca na drugie. Nazwa „transport” pochodzi od łacińskiego słowa transporto, oznaczającego wszelkie czynności pokonywania przestrzeni.

Z punktu widzenia techniki przemieszczania ładunków transport dzieli się na: drogowy, szynowy, wodny, lotniczy, rurociągowy, przenośnikowy (urządzeniami o ruchu ciągłym) i dźwigowy (urządzeniami przeładunkowymi o ruchu przerywanym, cyklicznym).

Tabor i jego rola

Podstawowym środkiem pracy w transporcie jest tabor służący do przemieszczania ładunków. W transporcie rurociągowym odpowiednikiem taboru jest sieć przewodów wraz ze stacjami pomp. W tym przypadku istnieje ścisła integracja drogi ze środkiem transportu. W pozostałych gałęziach droga i tabor stanowią oddzielne urządzenia techniczne.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Rower na drogach ogólnodostępnych

Nie wszędzie możliwe i potrzebne jest budowanie drogi dla rowerów. Jeżeli warunki ruchu na to pozwalają, należy ruch rowerowy pozostawić na jezdni ogólnodostępnej, ważne jednak, by uczynić ją przyjazną dla użytkowników poruszających się na rowerach. Niniejszy artykuł odpowiada na pytania, kiedy i przy jakich warunkach można pozostawić ruch rowerowy na jezdni dróg ogólnodostępnych, a także jak ułatwić rowerzystom poruszanie się po drogach ogólnodostępnych.