Utrzymanie dróg

Polewarko-zmywarki samochodowe

W oczyszczaniu ulic niebagatelną rolę odgrywają polewarko- -zmywarki samochodowe, których konstrukcję i działanie omówiono w niniejszym artykule. Znajomość budowy tych maszyn oraz wskazówki dotyczące ich obsługi pozwolą na optymalne wykorzystanie ich możliwości.

Wstęp Większość polewarko-zmywarek buduje się na ramach pojazdów ciężarowych. Nieliczne modele stanowią małe maszyny samobieżne, składające się ze zbiornika wodnego zabudowanego na podwoziu zamiatarki samobieżnej. Mała pojemność ogranicza ich zastosowanie do oczyszczania takich miejsc, gdzie pojazd samochodowy nie może być użyty z racji dużych wymiarów i małej zwrotności. Polewarko-zmywarki samochodowe mogą stanowić odmiany gaśniczych samochodów strażackich lub mogą być konstruowane niezależnie. Dlatego np. ich pompa może być umieszczona pod tylną lub przednią częścią zbiornika wodnego. Zmywarkami i polewarkmi może sterować kierowca lub dodatkowy operator. Sterowanie przez kierowcę zmniejsza koszty pracy, lecz utrudnia prowadzenie pojazdu (dlatego zmywanie powinno się wykonywać nocą, gdy natężenie ruchu drogowego jest najmniejsze).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 57  Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Rola transportu w oczyszczaniu dróg

W działalności przedsiębiorstw i zakładów oczyszczania praca transportowa stanowi drugą co do wielkości pozycję w nakładach, przy czym zarówno koszty pracy, jak i praca transportowa znajdują się w zależności funkcyjnej od warunków transportu. Zasadnicza rola transportu wynika z tego, że głównym zadaniem w oczyszczaniu miast jest transport odpadów i zanieczyszczeń, a podstawowym narzędziem pracy są środki transportu. Z tych względów dla działalności zarządów dróg w aspekcie oczyszczania jezdni istotne znaczenie ma gospodarka transportowa.

TADEUSZ KOPTA lipiec-sierpień | 4 (39) 2018

Rower na drogach ogólnodostępnych

Nie wszędzie możliwe i potrzebne jest budowanie drogi dla rowerów. Jeżeli warunki ruchu na to pozwalają, należy ruch rowerowy pozostawić na jezdni ogólnodostępnej, ważne jednak, by uczynić ją przyjazną dla użytkowników poruszających się na rowerach. Niniejszy artykuł odpowiada na pytania, kiedy i przy jakich warunkach można pozostawić ruch rowerowy na jezdni dróg ogólnodostępnych, a także jak ułatwić rowerzystom poruszanie się po drogach ogólnodostępnych.