Utrzymanie dróg

Park maszynowy zarządcy dróg. Optymalne sposoby wykorzystania sprzętu na wiosnę

Gdy śnieg na drogach stopnieje, w miejsce pługów wjeżdżają zamiatarki, malowarki, recyklery i remontery drogowe. Wraz ze zmianą pory roku pojawia się konieczność dokonania przeglądu, a często też wymiany sprzętu do pozimowego utrzymania dróg. Czego nie może zabraknąć w parku maszynowym zarządcy dróg i jak optymalnie wykorzystać maszyny do wiosennych prac? O tym piszemy w poniższym artykule.

Zamiatarki – must have zarządcy dróg

Zamiatarki są wykorzystywane w okresie pozimowym przede wszystkim do usuwania z jezdni materiału uszorstniającego, który jest pozostałością po pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Materiałem tym jest zwykle piasek, żwir, drobno zmielony grys oraz nieroztopiona sól drogowa. Jego grudki charakteryzują się ostrymi krawędziami i dużymi rozmiarami, ponieważ materiał uszorstniający ma tendencję do zbrylania się. Jest on też podatny na pylenie w momencie jego odspajania przez szczotki, w które jest wyposażona zamiatarka.

W celu efektywnego zebrania materiału uszorstniającego z ulic i dróg warto wykorzystać zamiatarki elewatorowe (rys. 1) holowane przez samochody ciężarowe lub ciągniki rolnicze. Zaletą tych maszyn jest bardzo duża wydajność, przewyższająca pod tym względem nawet najlepsze zamiatarki podciśnieniowe (rys. 2.). Ponadto zamiatarka elewatorowa, jak sama nazwa wskazuje, jest wyposażona w elewator (rys. 3), którym jest przenośnik zgrzebłowy z gumowymi zgrzebłami, które są prowadzone zwykle dwoma lub trzema łańcuchami Galla. Stąd też wynika kolejna zaleta tych maszyn, a więc mechaniczny sposób załadunku i transportu na pojazd holujący zamiatarkę zebranego materiału uszrostniającego. Nie mamy tu do czynienia z rurami ssawnymi (rys. 4) tak jak w zamiatarkach podciśnieniowych, gdzie służą one do zasysania i transportu zebranego z jezdni materiału. Stąd też wynika podstawowa wada zamiatarek podciśnieniowych, a mianowicie możliwość zapchania rury lub rur ssawnych. Ponadto wspomniane ostre krawędzie pozostałości uszorstniających ze względu na dużą prędkość zasysania do rury powodują „szlifowanie” jej wewnętrznej powierzchni. Zaletą zamiatarki

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48  Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (31) 2017

Zbrojenie nawierzchni betonowych – czy zawsze jest potrzebne i jakie warto wybrać na drogach lokalnych?

Nawierzchnie betonowe od kilkunastu lat cieszą się coraz większą popularnością. Wynika to głównie z ich trwałości sięgającej nierzadko ponad 30-40 lat, co jest praktycznie niespotykane przy tradycyjnych nawierzchniach bitumicznych. Ponadto koszt budowy drogi betonowej jest obecnie porównywalny z budową drogi o konstrukcji podatnej, więc kwestie finansowe stopniowo tracą na znaczeniu.