Utrzymanie dróg

Ocena stanu utrzymywania poboczy dróg

Zieleń przydrożna to roślinność umieszczona w pasie drogowym, której celem jest w szczególności: ochrona użytkowników drogi przed oślepieniem przez nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy, ochrona drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochrona przyległego terenu przed nadmiernym hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

W zależności od jej wysokości zieleń przydrożną dzieli się na trzy rodzaje:

  •  zieleń niską, na którą składają się rośliny o wysokości do 40 cm (trawy lub niskie krzewy),
  •  zieleń średnią, którą stanowią drzewa i krzewy o wysokości do 40 cm, nie wyższe jednak niż 4 m, » zieleń wysoką, czyli drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 4 m. Tak więc zadrzewienie jest rodzajem średniej i wysokiej zieleni przydrożnej.

Na zadrzewienie składają się drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego (pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem) wraz z terenem, na którym występują i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu, spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno- -kulturowe.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

AGNIESZKA KĘDZIERSKA maj-czerwiec | 3 (56) 2021

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Od nowoczesnych nawierzchni oczekuje się przede wszystkim funkcjonalności, efektywności w budowie i utrzymaniu, trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. Istotny jest też wpływ na środowisko oraz możliwość recyklingu. Rozwijające się dynamicznie technologie asfaltowe mają ogromny potencjał i dają największe możliwości w zakresie budowy trwałych i komfortowych dróg. Dlatego ponad 90% inwestorów, budując drogi utwardzone w Europie i na świecie, wybiera technologie asfaltowe.